Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Banko sprendimą ar kitų fizinių/juridinių asmenų finansinius duomenis, jeigu nuosavų lėšų dalis projekte planuojama padengti paskola.
  • Vieną ar daugiau komercinių pasiūlymų, kurie užtikrina, kad projekto veiklos išlaidos atitinka rinkos kainą.
1
2
1

Projekto veiklų pradžia visada būna nurodyta Apraše. Projekto pradžia ir pabaiga priklauso nuo projekto trukmės. Pavyzdžiu, jeigu projektą planuojama įgyvendinti per 10 mėnesių, tuomet projekto pradžia žymima „1“, projekto pabaiga – „10“.

Paprastai projekto veiklos negali būti pradedamos iki paraiškos registravimo LVPA, nors kartais būna išimčių.  Pavyzdžiui, priemonės „Naujos galimybės LT“ Aprašas kartais numato galimybę finansuoti vykimą į tarptautinę parodą 3 mėn. iki paraiškos registravimo. Tačiau tai yra išimtis, ne taisyklė.

Nuo paraiškos registravimo dienos savo rizika patiriamos projekto vykdymo išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti.

2

Paraiškos 10 punkte reikia žymėti „Netaikoma“, kadangi šie reikalavimai skirti viešojo sektoriaus pareiškėjams.