Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

1
2
1

Sprendimus dėl nuosavo indėlio į projektą turi priimti įmonės akcininkai, valdyba arba, jei tokie įgaliojimai suteikti įstatais, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Kartu su sprendimu turi būti pateikti konkretūs finansiniai dokumentai (finansinės atskaitomybės dokumentai, ilgalaikės sutartys, paskolos). Banko sąskaitos išrašas nėra tinkamas dokumentas.

2

Šiame punkte turi būti užpildytos skiltys „1. Prašomos skirti lėšos“ bei „2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio lėšos“.