Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kadangi neretai finansavimas skiriamas tik labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), dėl to svarbu įvertinti, ar pareiškėjas yra savarankiškas, ar susijęs su kitomis įmonėmis.

1
1

Svarbu įsivertinti numatomus pasiekti rodiklius, pvz., darbo vietų sukūrimas, eksporto prognozė, apyvartos didėjimas. Nepasiekus rodiklių, gali būti taikomos finansinės korekcijos, t. y. finansavimą dalinai gali tekti grąžinti, priklausomai nuo nepasiekto procento.