Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • „Vienos įmonės“ deklaraciją, kuri kai kurių priemonių atveju padeda nustatyti, ar įmonė per trejus finansinius metus nėra iš kitų valstybės, ES investicijų priemonių gavusi daugiau kaip 200 000 Eur.

  • Pastato, patalpų, kuriose planuojamas įgyvendinti projektas, nuosavybės, nuomos ar kt. valdymo teisės dokumentai.
1
1

Viešinimo išlaidos dažniausiai būna nefinansuojamos. Viešinimo priemonių pasirinkimas priklauso nuo projekto pobūdžio, tačiau 1 punktas yra privalomas visais atvejais, išskyrus atvejus, kai įmonė neturi interneto svetainės. Daugiau informacijos apie viešinimą galite rasti http://lvpa.lt/lt/viesinimas arba čia.