Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • „Vienos įmonės“ deklaraciją, kuri kai kurių priemonių atveju padeda nustatyti, ar įmonė per trejus finansinius metus nėra iš kitų valstybės, ES investicijų priemonių gavusi daugiau kaip 200 000 Eur.
  • Pastato, patalpų, kuriose planuojamas įgyvendinti projektas, nuosavybės, nuomos ar kt. valdymo teisės dokumentai.
1
1

Žymėkite „X“ tik prie tų dokumentų, kuriuos teikiate kartu su paraiška.