Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Techninį projektą ir (ar) statybą leidžiantį dokumentą, jeigu projekte planuojami statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbai.
  • Kitus įvairių priemonių specifinius dokumentus pvz.: PAV, audito išvadas ir kt.
1
1

Teikiant paraiškas per DMS, paraišką ir dokumentus turi pasirašyti vadovas ar jo įgaliotas asmuo (įgaliojimą pridedant prie dokumentų)