Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Paraiškos forma yra visuomet skelbiama prie Jus dominančios priemonės dokumentų. Paraiškos formą galima atsisiųsti iš www.lvpa.lt ir www.esinvesticijos.lt, kai yra paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Jei kvietime teikti paraiškas yra nurodyta, kad paraiškos turi būti teikiamos per duomenų mainų svetainę (DMS), paraiškos formą reikia parisisųsti iš DMS.

1
2
1

Įveskite asmenų kontaktinius duomenis, kurie valdys projektą ir galės atsakyti į LVPA klausimus.

2

Jei projektas įgyvendinamas su partneriu/iais, tuomet 3.1 punkte žymėkite „taip“. Paspaudus „taip“, atsiranda papildomų laukelių.