Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Paraiškos forma pildoma nuosekliai, nes dalis informacijos automatiškai perkeliama į kitas dalis.
  • Informaciją reikia pildyti mėlynuose laukeliuose. Neteisingai užpildžius laukelius, degs raudonas klaidos šauktukas ir sistema Jums neleis pateikti paraiškos.
1
2
3
1

Jeigu dalis projekto bus vykdoma užsienyje (pavyzdžiui, priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ atveju), tuomet tai pažymėkite 4.3 punkte.

2

Trumpai, aiškiai ir konkrečiai aprašykite projekto turinį: kodėl vykdysite projektą, ką atliksite(vykdysite tyrimus, statysite gamyklą, vyksite į parodą), koks yra planuojamas projekto rezultatas ir nauda.

3

Nurodykite projektą administruojantį personalą.  tai gali būti projekto vadovas, buhalteris, finansininas ar vadybininkas ir pan.