Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Paraiškos forma nėra vienintelis dokumentas, kurį reikia pateikti. Kartu su paraiška gali būti prašoma pateikti ir papildomus dokumentus (pavyzdžiui, verslo planą, finansinės atskaitomybės dokumentus ar kt.), kurie būna išvardinti konkrečios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše.
1
2
1

Iš sąrašo pasirinkite ne mažiau kaip dvi rizikas ir jas aprašykite. Jei Jūsų projektui yra būdinga specifinė rizika, kurios nėra sąraše, būtinai ją nurodykite ir aprašykite.

2

Aprašykite projekto tęstinumą po jo pabaigos. Įsipareigojimai (pvz., nekeisti veiklos pobūdžio, neparduoti iš ES lėšų įsigyto turto ir pan.) labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms galioja 3 m., didelėms įmonėms – 5 m. .