Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Paraiškos LVPA yra teikiamos per duomenų mainų svetainę (DMS). Kaip prisijungti prie DMS ir pateikti paraišką, daugiau informacijos yra čia.

1
2
1

Rekomenduojame pasirinkti vieną tikslą, veiklą ir uždavinį, nebent konkrečios priemonės Apraše yra numatyta daugiau veiklų (pvz., priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ numatytos atskiros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos).

2

Fizinio rodiklio dalyje pateikite kuo trumpesnį pavadinimą (pvz., parodos, prototipai, įranga ir pan.), įrašykite matavimo vienetą (trumpinys „vnt.“), siekiamą reikšmę (pvz., viena technologinė linija būtų žymima vienetu, aštuonios tarptautinės parodos aštuonetu ir t. t.), išsirinkite išlaidų kategoriją, kuri aktuali pagal Apraše numatytas finansuotinas išlaidas.