Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką

  • LVPA reikia pateikti ne tik paraiškos formą, bet ir papildomus dokumentus, pvz., priedus, lenteles, verslo planą ir kt. Visi reikalaujami pateikti dokumentai būna nurodyti konkrečios priemonės finansavimo sąlygų apraše. Paraiškos formoje nurodomi duomenys (pvz., prašomų lėšų suma) turi sutapti su nurodomais duomenimis kituose susijusiuose dokumentuose. Skirtinguose dokumentuose ar skirtingose dokumento vietose tie patys duomenys turi būti vienodi!
1
1

Ši paraiškos dalis užsipildo automatiškai.