Ką svarbu žinoti prieš pildant paraišką:

  • Dokumentai, kuriuos reikia pateikti LVPA kartu su paraiška:

    Aprašo priedą (-us), kuriuose įmonės užpildo duomenis apie: veiklos pobūdį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją, kadangi dažniausiai finansavimą gauna tik paslaugų ir gamybos įmonės; akcininkų sąrašą; anksčiau gautą valstybės ar de minimis pagalbos sumą; naudos ir kokybės etapui, kuriame skiriami balai už konkrečius kriterijus, reikalingą informaciją ir kt.

1
2
3
1

Šiame punkte reikia užpildyti tik tas biudžeto eilutes, kurios yra finansuojamos pagal Aprašą (mėlynus laukelius).

2

Projekto biudžete veiklos išlaidos turi būti pagrįstos, t. y. jei perkame įrangą, kainuojančią 0,5 mln. Eur., kartu turi būti pateikti ir komerciniai pasiūlymai ar nuorodos į rinkos kainas viešojoje erdvėje. Jei prašoma lėšų darbo užmokesčiui, kartu turi būti teikiami ir tokių pačių ar panašių pareigybių įkainių rinkoje vidurkiai.

3

Apraše visada yra nurodyta, kokia yra galima maksimali ir minimali finansavimo suma. Pildydami paraišką atidžiai patikrinkite, kad biudžeto eilutėje prašoma finansavimo suma nebūtų nurodyta mažesnė už galimą minimalią sumą ir didesnė už maksimalią.