Ekspertinis vertinimas

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), vertindama įvairių sričių paraiškas ir atlikdama įgyvendinamų projektų priežiūrą, susiduria su specialiųjų, taip pat mokslinių ir technologinių žinių poreikiu, siekiant priimti profesionalius, kompetentingus bei objektyvius sprendimus ir užtikrinti racionalų bei teisėtą ES mokesčių mokėtojų lėšų naudojimą.
 
Paraiškos ir projektai, priklausomai nuo konkrečių ES investicijų priemonių, turi atitikti ne tik mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP), bet ir ES konkurencijos teisės, viešųjų perkančiųjų ir neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklių, statybų inžinerijos, verslo valdymo sistemų ir vadybos metodų, aplinkosauginių kriterijų, energetinių auditų ir kitus reikalavimus.
 
MTEP projektų srityje yra pasitelkiami įvairių sričių specialistai: agronomijos ir maisto technologijos, fizikos, chemijos, biochemijos, informatikos, bioinformatikos, biologijos, medicinos, farmacijos, edukologijos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, energetikos ir termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos, matavimų inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos ir kt. 


>>> į skiltį „Ekspertinio vertinimo organizavimas“.

>>> į skilti „Tapkite ekspertu“.