Energetikos priemonės

Galiojantys konkursiniai kvietimai:

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 1 (iki 2017-10-09).

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
 Nr. 2 ir Nr. 3 (iki 2017-12-15).

Planuojami konkursiniai kvietimai:

„Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ (kviečiame iki rugpjūčio 16 d. el. p. kristina.marceliene@enmin.lt teikti pastabas aprašo projektui)

„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“
(kviečiame iki liepos 31 d. el. p. laura.namajuskiene@enmin.lt teikti pastabas aprašo projektui)


Valstybės projektų sąrašai:

„Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (teikiama paraiška).

„Gamtinių dujų perdavimo s
istemos modernizavimas ir plėtra“ (projektų sąrašo Nr. 1 projektai įgyvendinami; projektų sąrašo Nr. 2 paraiška vertinama ir teikiama paraiška). 

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 1 (įgyvendinami projektai).

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 2. (įgyvendinamas projektas)