Energetikos priemonės

Galiojantys konkursiniai kvietimai:

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 ir Nr. 3 (iki 2017-12-15).

„Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ Nr. 1 (iki 2017-12-29)

„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 2 (iki 2018-01-03)

Planuojami konkursiniai kvietimai:

„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas (2017-10-23).

„Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas (el. paštu vita.neimantaite@enmin.lt iki gruodžio 12 d. kviečiame teikti pastabas aprašo projektui).


Valstybės projektų sąrašai:

„Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (įgyvendinamas projektas).

„Gamtinių dujų perdavimo s
istemos modernizavimas ir plėtra“ (projektų sąrašų Nr. 1 ir Nr. 2 projektai įgyvendinami)

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 1 (įgyvendinami projektai).

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 2. (vertinama paraiška, teikiama paraišką).

 

Pasibaigę konkursiniai kvietimai:

„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2 ir Nr. 3 (2017–11–20).

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 1 ( 2017–11–02).


„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3 (2017–06–30)
.

„Auditas pramonei LT" Nr. 2 
.

„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2 .

„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“.
 

„Atsinaujinantys energijos išteliai pramonei LT+“ .

„Gamtinių dujų skirstymo
 sistemos modernizavimas ir plėtra“.

„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 
.

„Auditas pramonei LT“.


„Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“


Plačiau su kitų energetikos priemonių preliminariais aprašymais galite susipažinti 
čia ir čia.
 
Informacija pasiteirauti: tel. (8 5) 268 7411, el. p. komunikacija@lvpa.lt.


Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 30 d.