Energetikos priemonės

Galiojantys konkursiniai kvietimai:

„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2 (iki 2017-04-28)

„Auditas pramonei LT“ (kvietimas Nr. 2, iki 2017-05-29)

Planuojami konkursiniai kvietimai:

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijos gamybai“ (derinamas priemonės aprašas)

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
(derinamas priemonės aprašas)


Valstybės projektų sąrašai:

„Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (patvirtinas priemonės aprašas)

„Gamtinių dujų perdavimo s
istemos modernizavimas ir plėtra“ (vertinama projektų sąrašo Nr. 1 paraiška, įgyvendinami projektų sąrašo Nr. 2 projektai). 

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 1 (įgyvendinami projektai).

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 2 (įgyvendinamas projektas). 

„Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (derinamas priemonės aprašas Nr. 1)  

Informacija pasiteirauti:
tel. (8 5) 268 7411, el. p. komunikacija@lvpa.lt.