Energetikos priemonės

Galiojantys konkursiniai kvietimai:

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 1 (iki 2017-11-02).

„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2 ir Nr. 3
(iki 2017-11-20).

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
 Nr. 2 ir Nr. 3 (iki 2017-12-15).

„Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ Nr. 1 (iki 2017-12-29)

„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 2 (iki 2018-01-03)

Planuojami konkursiniai kvietimai:


Valstybės projektų sąrašai:

„Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (vertinama paraiška).

„Gamtinių dujų perdavimo s
istemos modernizavimas ir plėtra“ (projektų sąrašo Nr. 1 projektai įgyvendinami; projektų sąrašo Nr. 2 projektai įgyvendinami ir vertinama paraiška). 

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 1 (įgyvendinami projektai).

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 2. (vertinama paraiška, teikiama paraišką).