Energetikos priemonės

Galiojantys konkursiniai kvietimai:

„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 3 

Planuojami konkursiniai kvietimai:

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijos gamybai“ 

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
(derinamas priemonės aprašas). Socialinių ir ekonominių partnerių pastabos. 


Valstybės projektų sąrašai:

„Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“ (patvirtinas priemonės aprašas)

„Gamtinių dujų perdavimo s
istemos modernizavimas ir plėtra“ (projektų sąrašo Nr. 1 projektai įgyvendinami; projektų sąrašo Nr. 2 paraiška vertinama). 

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 1 (įgyvendinami projektai).

„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" Nr. 2 (įgyvendinamas projektas). 
Informacija pasiteirauti:
tel. (8 5) 268 7411, el. p. komunikacija@lvpa.lt.