Kontaktai

 
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių:
vardo pirmoji raide.pavarde@lvpa.lt. 

Direktoriaus priėmimo valandos - antradieniais, nuo 14:30 iki 16.30, kviečiame registruotis el. paštu info@lvpa.lt arba (8 5) 268 7401. 

VADOVYBĖ

     
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. parašas
 
Direktorius Aurimas Pautienius 268 7404
a.pautienius@lvpa.lt

 
Direktoriaus pavaduotojas Vidas Patackas 268 7400 v.patackas@lvpa.lt

Komunikacijos skyrius
 
     
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. parašas
 
Vedėja
 
Eglė Žemaitienė
 
210 9091
 
e.zemaitiene@lvpa.lt
 
Vyresnysis informavimo specialistas
 
Deividas Petrulevičius
 
268 7411
 
d.petrulevicius@lvpa.lt
 
Vyresnioji informavimo specialistė Greta Jakutytė 203 4866 g.jakutyte@lvpa.lt
Viešųjų ryšių specialistė
 
Aistė Skirmantienė
 
268 7403
 
a.skirmantiene@lvpa.lt
 

Personalo ir teisės skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Personalo vadybininkė
 
Daiva Cicėnienė
 
203 4854
 
d.ciceniene@lvpa.lt
 
Personalo vadybininkė
 
Jūratė Nemanytė
 
259 1127
 
j.nemanyte@lvpa.lt 
 
Teisininkė
 
Elida Drapienė
 
268 7463
 
e.drapiene@lvpa.lt
Teisininkė Ineta Mardosienė 203 0809 i.mardosiene@lvpa.lt
Teisininkas Rokas Didžiapetris 268 8509
r.didziapetris@lvpa.lt

 
Teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė Ina Buikienė 259 1128 i.buikiene@lvpa.lt

Finansų ir apskaitos skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
 
Elė Norkūnienė
 
268 7405
 
e.norkuniene@lvpa.lt
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Danguolė Grigaliūnienė
 
268 8504
 
d.grigaliuniene@lvpa.lt
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Anželika Tarulienė
 
268 7467
 
a.taruliene@lvpa.lt
 
Techninės paramos apskaitos specialistė
 
Audronė Paukštytė
 
259 1112
 
a.paukstyte@lvpa.lt
 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Saulius Merkys 
 
268 7450
 
s.merkys@lvpa.lt
 
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Ieva Bacytė 268 8508
i.bacyte@lvpa.lt

 
Vyresnysis kokybės kontrolierius
 
Raimondas Jankūnas
 
268 7406
 
r.jankunas@lvpa.lt
 
Vyresnioji kokybės kontrolierė Dalia Dačinskaitė 268 7415 d.dacinskaite@lvpa.lt

Kokybės kontrolierius
 
Rimantas Palionis
 
268 7421
 
r.palionis@lvpa.lt
 
Kokybės kontrolierė Laura Sabulienė 268 7448 l.sabuliene@lvpa.lt

Kokybės kontrolierė
Asta Vaičiūnienė 203 4850 a.vaiciuniene@lvpa.lt

Kokybės kontrolierė
Gintarė Bakšinskaitė  259 1119 g.baksinskaite@lvpa.lt
Kokybės kontrolierius Augustinas Dziena 268 8507 a.dziena@lvpa.lt

Projektų ekspertų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, Pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Vedėjas Vaidas Lileika 210 9092 v.lileika@lvpa.lt

Ekspertas
 
Audrius Jokštys
 
268 7408
 
a.jokstys@lvpa.lt
 
Ekspertas
 
Tomas Vitkauskas
 
268 7462
 
t.vitkauskas@lvpa.lt
 
Ekspertas
 
Gytis Petrukaitis
 
259 1111
 
g.petrukaitis@lvpa.lt
 
Ekspertė Rasa Mockutė 271 3676 r.mockute@lvpa.lt
 
Ekspertė Giedrė Indriulienė 210 9079 g.indriuliene@lvpa.lt

PARAMOS VERTINIMO IR ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS:
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Departamento direktorius/-ė      

Bendrųjų reikalų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja    Alma Ramanauskienė 268 7464 a.ramanauskiene@lvpa.lt

Vyresnioji specialistė
Ilona Šaltienė 268 8518 i.saltiene@lvpa.lt

Specialistė 
 
Jolanta Nebilevičienė
 
268 8515
 
j.nebileviciene@lvpa.lt
Specialistė 
 
Jurgita Baronaitė
 
203 4852
 
j.baronaite@lvpa.lt
 
Specialistė 
 
Irena Aleksiejūnienė
 
203 4853
 
i.aleksiejuniene@lvpa.lt
 
Biuro administratorė Milda Čeikienė 268 7401 m.ceikiene@lvpa.lt

Informacinių technologijų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis  268 7454 v.sulskis@lvpa.lt

Informacinių sistemų specialistas
Vaidas Ulkė 203 4882 v.ulke@lvpa.lt

Sistemų analitikas
 
Valdas Vaitukaitis 268 7428 v.vaitukaitis@lvpa.lt

Paramos analizės skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Tomas Jankauskas
 
268 7430 t.jankauskas@lvpa.lt
Analitikė
 
Nijolė Vireliūnaitė
 
268 7435 n.vireliunaite@lvpa.lt
Analitikas
 
Petras Miškinis
 
203 4886 p.miskinis@lvpa.lt
Analitikas Martynas Kulvinskis 268 7416 m.kulvinskis@lvpa.lt
Analitikas Valentinas Šarėjus 203 4887 v.sarejus@lvpa.lt

Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas      
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Gintaras Jurevičius
 
268 7431
 
g.jurevicius@lvpa.lt
 
L. e. vedėjo pavaduotojos pareigas
 
Dalia Vegienė
 
268 7445
 
d.vegiene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų finansų vadovė
 
Evgenija Grigoruk-Babičeva
 
268 7427
 
e.grigoruk@lvpa.lt
 
L. e. vyresniosios projektų
finansų vadovės pareigas
 
Teresa Mateiko 
 
268 7466
 
t.mateiko@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Jūratė Lukšienė
 
268 8503
 
j.luksiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Henrika Vilkončienė
 
203 4879
 
h.vilkonciene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Inga Dobilaitė
 
268 7457
 
i.dobilaite@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Rita Mikulėnienė
 
259 1115
 
r.mikuleniene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Jolanta Jakubauskienė
 
268 7446
 
j.jakubauskiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Donata Liubinienė
 
268 7436
 
d.liubiniene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Vida Grudzinskienė
 
268 8502
 
v.grudzinskiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Loreta Balčytytė
 
268 7461
 
l.balcytyte@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Vainorė Ambrazevičienė
 
268 8690
 
v.ambrazeviciene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė Ilona Beeršteinė 268 7452 i.beersteine@lvpa.lt

Specialistė
 
Skaidra Kairienė
 
268 7433
 
s.kairiene@lvpa.lt
 

VERSLO PLĖTROS IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS:
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Departamento direktorė Aušra Liubinienė 259 1118 a.liubiniene@lvpa.lt

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
L. e. vedėjo pareigas Vytaras Tamašauskas 203 4869 v.tamasauskas@lvpa.lt

L. e. vedėjo pavaduotojo pareigas
Alma Jakštienė 203 0811 a.jakstiene@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
 
Jūratė Jakaitienė
 
268 7413
 
j.jakaitiene@lvpa.lt
Vyresnysis projektų vadovas Egidijus Braciška 259 1131 e.braciska@lvpa.lt

L. e. vyresniojo projektų vadovo pareigas
Vidas Narbutavičius 212 6627 v.narbutavicius@lvpa.lt

Projektų vadovas
Stanislovas Dabušinskas 268 7444 s.dabusinskas@lvpa.lt

Projektų vadovė
 
Rasa Mockutė
 
271 3676
 
r.mockute@lvpa.lt
 

Projektų vadovė
Jurga Laurinaitytė 268 8519  j.laurinaityte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vita Urbanavičienė 203 4877 v.urbanaviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Simona Valintėlienė 268 7434 s.valinteliene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Julita Minalgaitė 210 9074 j.minalgaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Ana Mykolaitienė 268 7441 a.mykolaitiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Agnė Kuzminskė 268 7442 a.kuzminske@lvpa.lt

Projektų vadovė
Indrė Raubė 203 4856 i.raube@lvpa.lt

Projektų vadovė
Diana Naruševičiūtė 268 7459 d.naruseviciute@lvpa.lt
Projektų vadovė Evelina Kurklietytė 203 4881 e.kurklietyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Gitana Mikalauskienė 203 4676 g.mikalauskiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė 268 7465 v.antanaviciute-kasperune@lvpa.lt
Projektų vadovė Gražina Sabalė 203 4859 g.sabale@lvpa.lt
Specialistė Viktorija Trinkūnaitė 210 9078 v.trinkunaite@lvpa.lt

Verslumo skatinimo projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė
 
268 7424
 
g.kuncaityte@lvpa.lt
 
Vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė 203 4855 a.vaitkuniene@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
Diana Martinavičė 203 4865 d.martinavice@lvpa.lt
Vyresnioji projektų vadovė Lina Rutkauskaitė 268 8505 l.rutkauskaite@lvpa.lt 

Projektų vadovė 
 
Dovilė Sabienė 
 
203 4867
 
d.sabiene@lvpa.lt
Projektų vadovė
 
Liudmila Lašaitė
 
268 7455
 
l.lasaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Elvyra Kartanaitė
 
259 1130
 
e.kartanaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Judita Dirmienė 268 8514 j.dirmiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Aistė Nargėlienė 210 9075 a.nargeliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Katažina Viktorija
Sokolovskaja
268 7440 k.sokolovskaja@lvpa.lt

Projektų vadovė
Danutė Grinevičienė 268 8506 d.grineviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Sandra Blekaitytė 203 4884     s.blekaityte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vytautė Mackevičienė 268 8512 v.mackeviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Indrė Grigutienė  268 8510 i.grigutiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Monika
Kemežytė-Vaitiekūnienė
268 7423 m.kemezyte-vaitiekuniene@lvpa.lt
Projektų vadovas Vytis Žukauskas 268 7469 v.zukauskas@lvpa.lt
Projektų vadovė Milda Lukauskienė 268 8501 m.lukauskiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Agnė Normantaitė 268 7426 a.normantaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Kornelija Ada Čaplienė 203 4863 k.capliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Justina Klovaitė 268 8516 j.klovaite@lvpa.lt

ENERGETIKOS IR VERSLO PRODUKTYVUMO DEPARTAMENTAS:
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Departamento direktorė
 
Lina Bružaitė
 
268 7417
 
l.bruzaite@lvpa.lt
 

Energetikos projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
 
Egida Kunigėlienė
 
268 7456
 
e.kunigeliene@lvpa.lt
 
Vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė 268 7453 k.deje@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
 
Vaida Lapinskienė
 
268 7438
 
v.lapinskiene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Alina Makevičienė
 
268 8513
 
a.makeviciene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Sigita Žilinskaitė
 
268 7429
 
s.zilinskaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Laimutė Kacevičienė
 
268 7460
 
l.kaceviciene@lvpa.lt
 
Projektų vadovas
 
Andrius Deksnys
 
203 4873
 
a.deksnys@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Rita Kriaučiūnienė
 
268 7418
 
r.kriauciuniene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Laura Rudžiūtė
 
203 4858
 
l.rudziute@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Mažvydė Švėgždaitė 268 7437 m.svegzdaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Inga Buinauskienė 268 7422 i.buinauskiene@lvpa.lt

Projektų vadovas
Vaidas Stiga 203 4883 v.stiga@lvpa.lt

Projektų vadovė
Eglė Juodvalkytė 205 6012 e.juodvalkyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vaida Petkevičienė 259 1113 v.petkeviciene@lvpa.lt
Projektų vadovas Mindaugas Vainauskas 203 4857 m.vainauskas@lvpa.lt

Specialistė
Asta Lančinskienė 268 7410 a.lancinskiene@lvpa.lt

Verslo produktyvumo projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 
Karolis Balaišis
 
268 8500
 
k.balaisis@lvpa.lt
 
L. e. vedėjo pavaduotojos pareigas
 
Elena Karolienė 268 7419 e.karoliene@lvpa.lt
Vyresnioji projektų vadovė Lina Giedraitė 203 4860 l.giedraite@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
Dovilė Zaleskienė 268 7449 d.zaleskiene@lvpa.lt
L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas Vaida Galvonienė 268 8693 v.galvoniene@lvpa.lt
L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas Giedrė Indriulienė 210 9079 g.indriuliene@lvpa.lt
Projektų vadovas
 
Rytis Misiūnas
 
203 4885
 
r.misiunas@lvpa.lt 
 
Projektų vadovė
 
Neringa Juškienė
 
203 4864
 
n.juskiene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Indrė Garbenčiūtė 203 4862 i.garbenciute@lvpa.lt

L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas
Giedrė Indriulienė 210 9079 g.indriuliene@lvpa.lt
       
Projektų vadovė Lina Medimaitė 259 1110 l.medimaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Gintarė Daučytė 203 4872 g.daucyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vilma Bukauskaitė 203 4870
 
v.bukauskaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Brigita Sidikerskytė 268 7414 b.sidikerskyte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Aurelija Babiliūtė 203 4880 a.babiliute@lvpa.lt

Projektų vadovė
Lina Budvytė 212 6670 l.budvyte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Alina Karazinienė 268 7458 a.karaziniene@lvpa.lt
Projekų vadovė Dalia Janauskienė 203 4686 d.janauskiene@lvpa.lt
Specialistė  Danutė Čičinskaitė
 
203 4851
 
d.cicinskaite@lvpa.lt
 


Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 17 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.