Kontaktai


VADOVYBĖ

       
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. parašas
 
Darbo laikas
 
Direktorius
 
Nikita Ananjevas
 
268 7404
 
n.ananjevas@lvpa.lt
 
I-V 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Direktoriaus pavaduotojas Vidas Patackas 268 7400 v.patackas@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45

Komunikacijos skyrius
 
       
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. parašas
 
Darbo laikas
 
Vedėja
 
Eglė Žemaitienė
 
210 9091
 
e.zemaitiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Vyresnysis informavimo specialistas
 
Deividas Petrulevičius
 
268 7411
 
d.petrulevicius@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vyresnioji informavimo specialistė 
 
Sigita Varsackytė
 
203 4866
 
s.varsackyte@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Viešųjų ryšių specialistė
 
Aistė Skirmantienė
 
268 7403
 
a.skirmantiene@lvpa.lt
 
I-II 8.00-17.00
III-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 

Personalo ir teisės skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėja
 

Rūta Starkienė
 
268 7425 r.starkiene@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
Personalo vadybininkė
 
Daiva Cicėnienė
 
203 4854
 
daiva.ciceniene@lvpa.lt
 
I, III, IV 8.45-17.45
II 8.30-17.30
V 8.45-16.30
 
Personalo vadybininkė
 
Jūratė Nemanytė
 
259 1127
 
j.nemanyte@lvpa.lt 
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Teisininkė
 
Gintarė Urbikaitė
 
268 7426
 
g.urbikaite@lvpa.lt
 
I-IV 7.50-16.50
V 7.50-15.35
 
Teisininkė
 
Elida Drapienė
 
268 7463
 
e.drapiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas Rokas Didžiapetris 268 8509 r.didziapetris@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Teisininkė Ina Buikienė 259 1128 i.buikiene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45

Finansų ir apskaitos skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
 Darbo laikas
 
Skyriaus vedėja
 
Elė Norkūnienė
 
268 7405
 
e.norkuniene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Danguolė Grigaliūnienė
 
268 8504
 
d.grigaliuniene@lvpa.lt
 
I-IV 7.45-16.45
V 8.00-15.45
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Anželika Tarulienė
 
268 7467
 
a.taruliene@lvpa.lt
 
I-V 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Techninės paramos apskaitos specialistė
 
Audronė Paukštytė
 
259 1112
 
a.paukstyte@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėjas
 
Saulius Merkys 
 
268 7450
 
s.merkys@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vyresnysis kokybės kontrolierius
 
Raimondas Jankūnas
 
268 7406
 
r.jankunas@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vyresnysis kokybės kontrolierius
 
Vytenis Kraujelis
 
268 7415
 
v.kraujelis@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Kokybės kontrolierė
 
Ieva Bacytė
 
268 8508
 
i.bacyte@lvpa.lt
 
I 7.30-16.30
II-IV 9.00-18.00
V 7.30-15.15
 
Kokybės kontrolierė 
 
Oksana Krutikova
 
259 1119
 
o.krutikova@lvpa.lt
 
I-IV 9.00-18.00
V 9.00-16.45
 
Kokybės kontrolierius
 
Rimantas Palionis
 
268 7421
 
r.palionis@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Kokybės kontrolierė 
 
Inga Didžiulė
 
259 1113
 
i.didziule@lvpa.lt
 
I-IV 8.45-17.45
V 8.45-16.30
 
Kokybės kontrolierė Asta Vaičiūnienė 203 4850 a.vaiciuniene@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 

Projektų ekspertų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, Pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėjas
 
Ignas Paukštys
 
210 9092
 
i.paukstys@lvpa.lt
 
I-IV 9.00-18.00
V 9.00-16.45
 
Ekspertas
 
Audrius Jokštys
 
268 7408
 
a.jokstys@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.15
 
Ekspertas
 
Tomas Vitkauskas
 
268 7462
 
t.vitkauskas@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.00-15.45
 
Ekspertas
 
Gytis Petrukaitis
 
259 1111
 
g.petrukaitis@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.00-15.45
 
Ekspertas
 
Jurgis Gelčys
 
268 7422
 
j.gelcys@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 

PARAMOS VERTINIMO IR ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS:  
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Darbo laikas
Departamento direktorė Ieva Šiaudkulienė (8 5) 268 7459 i.siaudkuliene@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15

Bendrųjų reikalų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėja    Alma Ramanauskienė 268 7464 a.ramanauskiene@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00 - 14.45
 
Specialistė 
 
Jolanta Nebilevičienė
 
268 8515
 
j.nebileviciene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Specialistė 
 
Jurgita Baronaitė
 
203 4852
 
j.baronaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Specialistė 
 
Irena Aleksiejūnienė
 
203 4853
 
i.aleksiejuniene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Biuro administratorė
 
Gintarė Bakšinskaitė
 
203 4882
 
g.baksinskaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 

Informacinių technologijų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis  268 7454 v.sulskis@lvpa.lt I-IV 8.15-17.15
V 8.15-16.00
 

Sistemų analitikas
 
Valdas Vaitukaitis 268 7428 v.vaitukaitis@lvpa.lt I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15

Paramos analizės skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėjas
 
Tomas Jankauskas
 
268 7430 t.jankauskas@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Analitikas
 
Valentinas Šarėjus
 
203 4887 v.sarejus@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Analitikė
 
Nijolė Vireliūnaitė
 
268 7435 n.vireliunaite@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Analitikas
 
Petras Miškinis
 
203 4886 p.miskinis@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 

Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėjas
 
Gintaras Jurevičius
 
268 7431
 
g.jurevicius@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
L.e.p. vedėjo pavaduotoja Sandra Gylienė 203 0809 s.gyliene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vyresnioji projektų finansų vadovė
 
Dalia Vegienė
 
268 7445
 
d.vegiene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vyresnioji projektų finansų vadovė
 
Evgenija Grigoruk-Babičeva
 
268 7427
 
e.grigoruk@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų finansų vadovė
 
Teresa Mateiko 
 
268 7466
 
t.mateiko@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Jūratė Lukšienė
 
268 8503
 
j.luksiene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Henrika Vilkončienė
 
203 4879
 
h.vilkonciene@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Inga Dobilaitė
 
268 7457
 
i.dobilaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų finansų vadovė
 
Rita Mikulėnienė
 
259 1115
 
r.mikuleniene@lvpa.lt
 
I-IV 9.00-18.00
V 9.00-16.45
 
Projektų finansų vadovė
 
Jolanta Jakubauskienė
 
268 7446
 
j.jakubauskiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Donata Liubinienė
 
268 7436
 
d.liubiniene@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.00
V 7.30-15.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Vida Grudzinskienė
 
268 8502
 
v.grudzinskiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Loreta Balčytytė
 
268 7461
 
l.balcytyte@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų finansų vadovė
 
Vainorė Ambrazevičienė
 
268 8690
 
v.ambrazeviciene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų finansų vadovė Birutė Makuškienė 268 7452 b.makuskiene@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
Projektų finansų vadovė
 
Aušra Černovienė
 
203 4878
 
a.cernoviene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Specialistė
 
Skaidra Kairienė
 
268 7433
 
s.kairiene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 

VERSLO PLĖTROS IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS:
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Departamento direktorė Aušra Liubinienė 259 1118 a.liubiniene@lvpa.lt I-IV 8:00-17:00
V 8.00-15:45

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėja
 
Sigita Skrebė
 
268 7434
 
s.trinkunaite@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
L. e. p. vedėjos pavaduotojas Vytaras Tamašauskas 203 4869 v.tamasauskas@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Vyresnioji projektų vadovė
 
Jūratė Jakaitienė
 
268 7413
 
j.jakaitiene@lvpa.lt
 
I, II, IV 7.30-16.30
III 7.00-16.00
V 7.30-15.15
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Lina Mačiūnienė
 
268 7420
 
l.maciuniene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Laura Sabulienė
 
268 7448
 
l.sabuliene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Rasa Gofman
 
203 4861
 
r.gofman@lvpa.lt
 
I-IV 8.45-17.45
V 8.15-16.30
 
Projektų vadovė
 
Dalia Dačinskaitė
 
259 1131
 
d.dacinskaite@lvpa.lt 
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Rasa Mockutė
 
271 3676
 
r.mockute@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovas
 
Vidas Narbutavičius
 
212 6627
 
v.narbutavicius@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Gitana Mikalauskienė
 
268 7442
 
g.mikalauskiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė
 
Gitana Cieminienė
 
268 7465
 
g.cieminiene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Projektų vadovė
 
Žaneta Vilionienė
 
210 9074
 
z.vilioniene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Projektų vadovė Erika Antanėlė 268 7444 e.antanele@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė Rūta Vabuolienė 203 4870 r.vabuoliene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė Jolanta Sabestinaitė 203 4883 j.sabestinaite@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė Jurga Laurinaitytė 268 8519  j.laurinaityte@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Projektų vadovė Rūta Zubrienė 203 4881 r.zubriene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Specialistė Aneta Sašenko
 
210 9078
 
a.sasenko@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45

Verslumo skatinimo projektų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėja
 
Gintarė Kuncaitytė
 
268 7424
 
g.kuncaityte@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
L. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė 268 8510 a.zelvyte@lvpa.lt I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė  268 7469 k.bruziene@lvpa.lt I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Projektų vadovė 
 
Dovilė Sabienė 
 
203 4867
 
d.sabiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.45-16.45
V 7.45-15.30
 
Projektų vadovė 
 
Jolanta Lukaševičienė
 
268 8692
 
j.lukaseviciene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė
 
Liudmila Lašaitė
 
268 7455
 
l.lasaite@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų vadovė
 
Daina Lauciutė-Ledovskojienė
 
268 7423
 
d.lauciute@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė
 
Aistė Kšivickaitė
 
268 8512
 
a.ksivickaite@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų vadovė
 
Diana Andrejeva
 
203 4865
 
d.andrejeva@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė
 
Elvyra Kartanaitė
 
259 1130
 
e.kartanaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.30-16.15
 
Projektų vadovė Judita Dirmienė 268 8514 j.dirmiene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15:45
 
Projektų vadovė Lauryna Banevičiūtė 259 1116 l.baneviciute@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė Kristina Strylaitė 203 4855 k.strylaite@lvpa.lt I-IV 8.30-17.30
V 8.30 - 16.15
 
Projektų vadovė Aistė Nargėlienė 210 9075 a.nargeliene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė Katažina Viktorija Sokolovskaja 268 7440 k.sokolovskaja@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų vadovė Lina Rutkauskaitė 268 8505 l.rutkauskaite@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė Danutė Grinevičienė 268 8506 d.grineviciene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Specialistė Kornelija Ada Marmaitė 203 4863 k.marmaite@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 7.00-14.45
Specialistė Viktorija Trinkūnaitė 203 4457 v.trinkunaite@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15

ENERGETIKOS IR VERSLO PRODUKTYVUMO DEPARTAMENTAS:
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Departamento direktorė
 
Lina Bružaitė
 
268 7417
 
l.bruzaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 

Energetikos projektų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
Skyriaus vedėja
 
Egida Kunigėlienė
 
268 7456
 
e.kunigeliene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 8.00-15.45
 
Vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė 268 7453 k.deje@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Vaida Lapinskienė
 
268 7438
 
v.lapinskiene@lvpa.lt
 
I-IV 8.30-17.30
V 7.00-14.45
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Alina Makevičienė
 
268 8513
 
a.makeviciene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Sigita Žilinskaitė
 
268 7429
 
s.zilinskaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovas
 
Stanislovas Dabušinskas
 
268 7437
 
s.dabusinskas@lvpa.lt
 
I-IV 7.00 - 16.00
V 7.00 - 14.45
 
Projektų vadovė
 
Laimutė Kacevičienė
 
268 7460
 
l.kaceviciene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovas
 
Andrius Deksnys
 
203 4873
 
a.deksnys@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Rita Kriaučiūnienė
 
268 7418
 
r.kriauciuniene@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovas
 
Martynas Kulvinskis
 
268 7416
 
m.kulvinskis@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų vadovė
 
Laura Rudžiūtė
 
203 4858
 
l.rudziute@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Specialistė
 
Rūta Viršilaitė
 
268 7410
 
r.virsilaite@lvpa.lt
 
I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 

Verslo produktyvumo projektų skyrius
 
       
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Darbo laikas
 
L. e. p. skyriaus vedėjas
 
Karolis Balaišis
 
268 8500
 
k.balaisis@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Vyresnioji projektų vadovė Elena Karolienė 268 7419 e.karoliene@lvpa.lt I-III 9.00 - 18.00
II - IV 7.30 - 16.30
V 9.00 - 16.45
 
Vyresnysis projektų vadovas
 
Vaidas Lileika 268 7458 v.lileika@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų vadovas
 
Rytis Misiūnas
 
203 4885
 
r.misiunas@lvpa.lt 
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Dovilė Zaleskienė
 
268 7449
 
d.zaleskiene@lvpa.lt 
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovas
 
Linas Urba
 
268 8516
 
l.urba@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė
 
Jūratė Gružinskienė
 
203 4686
 
j.gruzinskiene@lvpa.lt
 
I-V 7.30-16.30
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė
 
Alma Jakštienė
 
203 0811
 
a.jakstiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė
 
Neringa Juškienė
 
203 4864
 
n.juskiene@lvpa.lt
 
I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė Indrė Garbenčiūtė 203 4862 i.garbenciute@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15:45
 
Projektų vadovė Justina Padvelskienė 205 6012 j.padvelskiene@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė Milda Palovienė 212 6670 m.paloviene@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
 
Projektų vadovė Vaida Galvonienė 268 8693 v.galvoniene@lvpa.lt I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 
Projektų vadovė Lina Giedraitė 203 4860 l.giedraite@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
 
Projektų vadovė Gražina Nemunaitė 203 4880 g.nemunaite@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
Projektų vadovė Giedrė Savickytė 210 9079 g.savickyte@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
Projektų vadovė Lina Medimaitė 259 1110 l.medimaite@lvpa.lt I-IV 7.30-16.30
V 7.30-15.15
Projektų vadovė Raminta Krasauskienė 268 7414 r.krasauskiene@lvpa.lt I-IV 7.00-16.00
V 7.00-14.45
Specialistė  Danutė Čičinskaitė
 
203 4851
 
d.cicinskaite@lvpa.lt
 
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
 


Informacija atnaujinta 2017 m. baandžio 3 d.