Kontaktai

 
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių:
vardo pirmoji raide.pavarde@lvpa.lt. 

Direktoriaus priėmimo valandos - antradieniais, nuo 10.00 iki 12.00, kviečiame registruotis el. paštu a.pautienius@lvpa.lt

VADOVYBĖ

     
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. parašas
 
Direktorius Aurimas Pautienius 268 7404
a.pautienius@lvpa.lt

 
Direktoriaus pavaduotojas Vidas Patackas 268 7400 v.patackas@lvpa.lt

Komunikacijos skyrius
 
     
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. parašas
 
Vedėja
 
Eglė Žemaitienė
 
210 9091
 
e.zemaitiene@lvpa.lt
 
Vyresnysis informavimo specialistas
 
Deividas Petrulevičius
 
268 7411
 
d.petrulevicius@lvpa.lt
 
Vyresnioji informavimo specialistė 
 
Sigita Šušienė
 
203 4866
 
s.susiene@lvpa.lt
 
Viešųjų ryšių specialistė
 
Aistė Skirmantienė
 
268 7403
 
a.skirmantiene@lvpa.lt
 

Personalo ir teisės skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
Rūta Starkienė
 
268 7425 r.starkiene@lvpa.lt
Personalo vadybininkė
 
Daiva Cicėnienė
 
203 4854
 
d.ciceniene@lvpa.lt
 
Personalo vadybininkė
 
Jūratė Nemanytė
 
259 1127
 
j.nemanyte@lvpa.lt 
 
Teisininkė
 
Elida Drapienė
 
268 7463
 
e.drapiene@lvpa.lt
Teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas Rokas Didžiapetris 268 8509
r.didziapetris@lvpa.lt

 
Teisininkė Ina Buikienė 259 1128 i.buikiene@lvpa.lt

Finansų ir apskaitos skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
 
Elė Norkūnienė
 
268 7405
 
e.norkuniene@lvpa.lt
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Danguolė Grigaliūnienė
 
268 8504
 
d.grigaliuniene@lvpa.lt
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Anželika Tarulienė
 
268 7467
 
a.taruliene@lvpa.lt
 
Techninės paramos apskaitos specialistė
 
Audronė Paukštytė
 
259 1112
 
a.paukstyte@lvpa.lt
 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Saulius Merkys 
 
268 7450
 
s.merkys@lvpa.lt
 
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Ieva Bacytė 268 8508
i.bacyte@lvpa.lt

 
Vyresnysis kokybės kontrolierius
 
Raimondas Jankūnas
 
268 7406
 
r.jankunas@lvpa.lt
 
Vyresnioji kokybės kontrolierė Dalia Dačinskaitė 268 7415 d.dacinskaite@lvpa.lt

Kokybės kontrolierius
 
Rimantas Palionis
 
268 7421
 
r.palionis@lvpa.lt
 
Kokybės kontrolierė 
 
Inga Didžiulė
 
259 1113
 
i.didziule@lvpa.lt
 
Kokybės kontrolierė Laura Sabulienė 268 7448 l.sabuliene@lvpa.lt

Kokybės kontrolierė
Asta Vaičiūnienė 203 4850 a.vaiciuniene@lvpa.lt

Kokybės kontrolierė
Gintarė Bakšinskaitė  259 1119 g.baksinskaite@lvpa.lt

Projektų ekspertų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, Pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Atliekantis vedėjo funkcijas Vaidas Lileika 210 9092 v.lileika@lvpa.lt

Ekspertas
 
Audrius Jokštys
 
268 7408
 
a.jokstys@lvpa.lt
 
Ekspertas
 
Tomas Vitkauskas
 
268 7462
 
t.vitkauskas@lvpa.lt
 
Ekspertas
 
Gytis Petrukaitis
 
259 1111
 
g.petrukaitis@lvpa.lt
 

PARAMOS VERTINIMO IR ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS:
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Departamento direktorius/-ė      

Bendrųjų reikalų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja    Alma Ramanauskienė 268 7464 a.ramanauskiene@lvpa.lt

Vyresnioji specialistė
Ilona Šaltienė 268 8518 i.saltiene@lvpa.lt

Specialistė 
 
Jolanta Nebilevičienė
 
268 8515
 
j.nebileviciene@lvpa.lt
Specialistė 
 
Jurgita Baronaitė
 
203 4852
 
j.baronaite@lvpa.lt
 
Specialistė 
 
Irena Aleksiejūnienė
 
203 4853
 
i.aleksiejuniene@lvpa.lt
 
Biuro administratorė Milda Čeikienė 268 7401 m.ceikiene@lvpa.lt

Informacinių technologijų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis  268 7454 v.sulskis@lvpa.lt

Informacinių sistemų specialistas
Vaidas Ulkė 203 4882 v.ulke@lvpa.lt

Sistemų analitikas
 
Valdas Vaitukaitis 268 7428 v.vaitukaitis@lvpa.lt

Paramos analizės skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Tomas Jankauskas
 
268 7430 t.jankauskas@lvpa.lt
Analitikė
 
Nijolė Vireliūnaitė
 
268 7435 n.vireliunaite@lvpa.lt
Analitikas
 
Petras Miškinis
 
203 4886 p.miskinis@lvpa.lt
Analitikas Martynas Kulvinskis 268 7416 m.kulvinskis@lvpa.lt

Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas      
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Gintaras Jurevičius
 
268 7431
 
g.jurevicius@lvpa.lt
 
L. e. vedėjo pavaduotojos pareigas
 
Dalia Vegienė
 
268 7445
 
d.vegiene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų finansų vadovė
 
Evgenija Grigoruk-Babičeva
 
268 7427
 
e.grigoruk@lvpa.lt
 
L. e. vyresniosios projektų
finansų vadovės pareigas
 
Teresa Mateiko 
 
268 7466
 
t.mateiko@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Jūratė Lukšienė
 
268 8503
 
j.luksiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Henrika Vilkončienė
 
203 4879
 
h.vilkonciene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Inga Dobilaitė
 
268 7457
 
i.dobilaite@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Rita Mikulėnienė
 
259 1115
 
r.mikuleniene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Jolanta Jakubauskienė
 
268 7446
 
j.jakubauskiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Donata Liubinienė
 
268 7436
 
d.liubiniene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Vida Grudzinskienė
 
268 8502
 
v.grudzinskiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Loreta Balčytytė
 
268 7461
 
l.balcytyte@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Vainorė Ambrazevičienė
 
268 8690
 
v.ambrazeviciene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Aušra Černovienė
 
203 4878
 
a.cernoviene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Gražina Sabalė 203 4859 g.sabale@lvpa.lt
Projektų finansų vadovė Ilona Beeršteinė 268 7452 i.beersteine@lvpa.lt

Specialistė
 
Skaidra Kairienė
 
268 7433
 
s.kairiene@lvpa.lt
 

VERSLO PLĖTROS IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS:
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Departamento direktorė Aušra Liubinienė 259 1118 a.liubiniene@lvpa.lt

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
L. e. vedėjo pareigas Vytaras Tamašauskas 203 4869 v.tamasauskas@lvpa.lt

L. e. vedėjo pavaduotojo pareigas
Alma Jakštienė 203 0811 a.jakstiene@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
 
Jūratė Jakaitienė
 
268 7413
 
j.jakaitiene@lvpa.lt
Vyresnioji projektų vadovė
 
Lina Mačiūnienė
 
268 7420
 
l.maciuniene@lvpa.lt
 
Vyresnysis projektų vadovas Egidijus Braciška 259 1131 e.braciska@lvpa.lt

L. e. vyresniojo projektų vadovo pareigas
Vidas Narbutavičius 212 6627 v.narbutavicius@lvpa.lt

Projektų vadovas
Stanislovas Dabušinskas 268 7444 s.dabusinskas@lvpa.lt

Projektų vadovė
 
Rasa Mockutė
 
271 3676
 
r.mockute@lvpa.lt
 

Projektų vadovė
Jurga Laurinaitytė 268 8519  j.laurinaityte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vita Urbanavičienė 203 4877 v.urbanaviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Simona Valintėlienė 268 7434 s.valinteliene@lvpa.lt

Projektų vadovas
Rimantas Pečiulis 203 4871 r.peciulis@lvpa.lt

Projektų vadovė
Julita Minalgaitė 210 9074 j.minalgaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Ana Mykolaitienė 268 7441 a.mykolaitiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Agnė Kuzminskė 268 7442 a.kuzminske@lvpa.lt

Projektų vadovė
Jolanta Stučinskienė 268 7465 j.stucinskiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Indrė Raubė 203 4856 i.raube@lvpa.lt

Projektų vadovė
Diana Naruševičiūtė 268 7459 d.naruseviciute@lvpa.lt
Projektų vadovė Evelina Kurklietytė 203 4881 e.kurklietyte@lvpa.lt
Specialistė Aneta Sašenko
 
210 9078
 
a.sasenko@lvpa.lt
 

Verslumo skatinimo projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė
 
268 7424
 
g.kuncaityte@lvpa.lt
 
Vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė 203 4855 a.vaitkuniene@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
Diana Martinavičė 203 4865 d.martinavice@lvpa.lt

Projektų vadovė 
 
Dovilė Sabienė 
 
203 4867
 
d.sabiene@lvpa.lt
Projektų vadovė 
 
Jolanta Lukaševičienė
 
268 8692
 
j.lukaseviciene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Liudmila Lašaitė
 
268 7455
 
l.lasaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Elvyra Kartanaitė
 
259 1130
 
e.kartanaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Judita Dirmienė 268 8514 j.dirmiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Aistė Nargėlienė 210 9075 a.nargeliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Katažina Viktorija
Sokolovskaja
268 7440 k.sokolovskaja@lvpa.lt
Projektų vadovė Lina Rutkauskaitė 268 8505 l.rutkauskaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Danutė Grinevičienė 268 8506 d.grineviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Sandra Blekaitytė 203 4884     s.blekaityte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vytautė Mackevičienė 268 8512 v.mackeviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Indrė Grigutienė  268 8510 i.grigutiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Monika
Kemežytė-Vaitiekūnienė
268 7423 m.kemezyte-vaitiekuniene@lvpa.lt
Projektų vadovas Vytis Žukauskas 268 7469 v.zukauskas@lvpa.lt

Projektų vadovė
Medėja Valiaugė 259 1116 m.valiauge@lvpa.lt
Projektų vadovė Milda Lukauskienė 268 8501 m.lukauskiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Agnė Normantaitė 268 7426 a.normantaite@lvpa.lt

L. e. projektų vadovės pareigas
Kornelija Ada Čaplienė 203 4863 k.capliene@lvpa.lt
Specialistė Neringa Mataitytė 203 4457 n.mataityte@lvpa.lt

ENERGETIKOS IR VERSLO PRODUKTYVUMO DEPARTAMENTAS:
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Departamento direktorė
 
Lina Bružaitė
 
268 7417
 
l.bruzaite@lvpa.lt
 

Energetikos projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
 
Egida Kunigėlienė
 
268 7456
 
e.kunigeliene@lvpa.lt
 
Vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė 268 7453 k.deje@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
 
Vaida Lapinskienė
 
268 7438
 
v.lapinskiene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Alina Makevičienė
 
268 8513
 
a.makeviciene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Sigita Žilinskaitė
 
268 7429
 
s.zilinskaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Laimutė Kacevičienė
 
268 7460
 
l.kaceviciene@lvpa.lt
 
Projektų vadovas
 
Andrius Deksnys
 
203 4873
 
a.deksnys@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Rita Kriaučiūnienė
 
268 7418
 
r.kriauciuniene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Laura Rudžiūtė
 
203 4858
 
l.rudziute@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Mažvydė Švėgždaitė 268 7437 m.svegzdaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Inga Buinauskienė 268 7422 i.buinauskiene@lvpa.lt

Projektų vadovas
Vaidas Stiga 203 4883 v.stiga@lvpa.lt

Projektų vadovė
Eglė Juodvalkytė 205 6012 e.juodvalkyte@lvpa.lt

Projektų vadovas
Robertas Parnarauskas 203 4857 r.parnarauskas@lvpa.lt

Specialistė
Asta Lančinskienė 268 7410 a.lancinskiene@lvpa.lt

Verslo produktyvumo projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 
Karolis Balaišis
 
268 8500
 
k.balaisis@lvpa.lt
 
L. e. vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė 268 7419 e.karoliene@lvpa.lt

L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas
Dovilė Zaleskienė 268 7449 d.zaleskiene@lvpa.lt

L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas
Lina Giedraitė 203 4860 l.giedraite@lvpa.lt
Projektų vadovas
 
Rytis Misiūnas
 
203 4885
 
r.misiunas@lvpa.lt 
 
Projektų vadovė
 
Jūratė Gružinskienė
 
203 4686
 
j.gruzinskiene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Neringa Juškienė
 
203 4864
 
n.juskiene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Indrė Garbenčiūtė 203 4862 i.garbenciute@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vaida Galvonienė 268 8693 v.galvoniene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Giedrė Savickytė 210 9079 g.savickyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Lina Medimaitė 259 1110 l.medimaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Gintarė Daučytė 203 4872 g.daucyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vilma Bukauskaitė 203 4870
 
v.bukauskaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Brigita Sidikerskytė 268 7414 b.sidikerskyte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Aurelija Babiliūtė 203 4880 a.babiliute@lvpa.lt

Projektų vadovė
Lina Budvytė 212 6670 l.budvyte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Alina Karazinienė 268 7458 a.karaziniene@lvpa.lt
Specialistė  Danutė Čičinskaitė
 
203 4851
 
d.cicinskaite@lvpa.lt
 


Informacija atnaujinta 2018 m. vasario 26 d.