Kontaktai

 
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių:
vardas.pavarde@lvpa.lt.

Direktoriaus priėmimo valandos - antradieniais, nuo 14:30 iki 16.30, kviečiame registruotis el. paštu info@lvpa.ltarba (8 5) 268 7401.
 
DIREKTORIUS    
Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Aurimas Pautienius (8 5) 268 7404 aurimas.pautienius@lvpa.lt

INVESTICIJŲ VALDYMO TARNYBA

Tarnybą sudaro Mokslo ir inovacijų, Verslo skatinimo, Verslo produktyvumo, Viešųjų investicijų projektų skyriai, Projektų finansų grupė.
 
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorė Agnė Vaitkūnienė (8 5) 203 4855 agne.vaitkuniene@lvpa.lt
Direktoriaus pavaduotojas Karolis Balaišis (8 5) 268 8500 karolis.balaisis@lvpa.lt

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Vytaras Tamašauskas (8 5) 203 4869 vytaras.tamasauskas@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Alma Jakštienė (8 5) 203 0811 alma.jakstiene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Jūratė Jakaitienė (8 5) 268 7413 jurate.jakaitiene@lvpa.lt
Vyriausiasis projektų vadovas Egidijus Braciška (8 5) 259 1131 egidijus.braciska@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Gitana Mikalauskienė (8 5) 203 4676 gitana.mikalauskiene@lvpa.lt
Vyriausiasis projektų vadovas Stanislovas Dabušinskas (8 5) 268 7444 stanislovas.dabusinskas@lvpa.lt
Projektų vadovė Jurga Laurinaitytė (8 5) 268 8519 jurga.laurinaityte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vita Urbanavičienė (8 5) 203 4877 vita.urbanaviciene@lvpa.lt
Projektų vadovė Simona Valintėlienė (8 5) 268 7434 simona.valinteliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Julita Minalgaitė (8 5) 210 9074 julita.minalgaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Agnė Kuzminskė (8 5) 268 7442 agne.kuzminske@lvpa.lt
Projektų vadovė Diana Naruševičiūtė (8 5) 268 7459 diana.naruseviciute@lvpa.lt
Projektų vadovė Evelina Kurklietytė (8 5) 203 4881 evelina.kurklietyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Gražina Sabalė (8 5) 203 4859 grazina.sabale@lvpa.lt
Projektų vadovas Valdas Maksvytis (8 5) 268 7441 valdas.maksvytis@lvpa.lt
Projektų vadovė Aušra Barrientos (8 5) 268 7420 ausra.barrientos@lvpa.lt
Projektų vadovė Jolita Matulienė (8 5) 268 7465 jolita.matuliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Kristina Sakalauskienė (8 5) 203 4861 kristina.sakalauskiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Daiva Montrimienė (8 5) 203 4871 daiva.montrimiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Elvyra Kartanaitė (8 5) 259 1130 elvyra.kartanaite@lvpa.lt
Specialistė Viktorija Trinkūnaitė (8 5) 210 9078 viktorija.trinkunaite@lvpa.lt

Verslo skatinimo projektų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Gintarė Kuncaitytė (8 5) 268 7424 gintare.kuncaityte@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja  Diana Martinavičė (8 5) 203 4865 diana.martinavice@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Lina Rutkauskaitė (8 5) 268 8505 lina.rutkauskaite@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Dovilė Sabienė (8 5) 203 4867 dovile.sabiene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Aistė Nargėlienė 8 5) 210 9075 aiste.nargeliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Liudmila Lašaitė (8 5) 268 7455 liudmila.lasaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Judita Dirmienė (8 5) 268 8514 judita.dirmiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Katažina Viktorija Sokolovskaja (8 5) 268 7440 katazina.sokolovskaja@lvpa.lt
Projektų vadovė Danutė Grinevičienė (8 5) 268 8506 danute.grineviciene@lvpa.lt
Projektų vadovė Sandra Blekaitytė (8 5) 203 4884 sandra.blekaityte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vytautė Mackevičienė (8 5) 268 8512 vytaute.mackeviciene@lvpa.lt
Projektų vadovė Indrė Grigutienė (8 5) 268 8510 indre.grigutiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Monika Kemežytė-Vaitiekūnienė (8 5) 268 7423 monika.kemezyte-vaitiekuniene@lvpa.lt
Projektų vadovas Vytis Žukauskas (8 5) 268 7469 vytis.zukauskas@lvpa.lt
Projektų vadovė Milda Lukauskienė (8 5) 268 8501 milda.lukauskiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Agnė Peteraitienė (8 5) 268 7426 agne.peteraitiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Kornelija Ada Čaplienė (8 5) 203 4863 kornelija.capliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Justina Klovaitė (8 5) 268 8516 justina.klovaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Laura Kurgonaitė (8 5) 212 6627 laura.kurgonaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Kotryna Markevičiūtė (8 5) 259 1116 kotryna.markeviciute@lvpa.lt
Specialistė Lina Čeponytė (8 5) 203 4457 lina.ceponyte@lvpa.lt

Verslo produktyvumo projektų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Irma Slavinskienė (8 5) 268 7417 irma.slavinskiene@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Elena Karolienė (8 5) 268 7419 elena.karoliene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Lina Giedraitė (8 5) 203 4860 lina.giedraite@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Dovilė Zaleskienė (8 5) 268 7449 dovile.zaleskiene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Vaida Galvonienė (8 5) 268 8693 vaida.galvoniene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Giedrė Indriulienė (8 5) 210 9079 giedre.indriuliene@lvpa.lt
Projektų vadovas Rytis Misiūnas (8 5) 203 4885 rytis.misiunas@lvpa.lt
Projektų vadovė Neringa Juškienė (8 5) 203 4864 neringa.juskiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Indrė Garbenčiūtė (8 5) 203 4862 indre.garbenciute@lvpa.lt
Projektų vadovė Lina Medimaitė (8 5) 259 1110 lina.medimaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Gintarė Staknienė (8 5) 203 4872 gintare.stakniene@lvpa.lt
Projektų vadovė Vilma Bukauskaitė (8 5) 203 4870 vilma.bukauskaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Brigita Sidikerskytė (8 5) 268 7414 brigita.sidikerskyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Aurelija Babiliūtė (8 5) 203 4880 aurelija.babiliute@lvpa.lt
Projektų vadovė Lina Budvytė (8 5) 212 6670 lina.budvyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Alina Karazinienė (8 5) 268 7458 alina.karaziniene@lvpa.lt
Specialistė Danutė Čičinskaitė (8 5) 203 4851 danute.cicinskaite@lvpa.lt

Viešųjų investicijų projektų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Egida Kunigėlienė (8 5) 268 7456 egida.kunigeliene@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė (8 5) 268 7453 kristina.deje@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Vaida Lapinskienė (8 5) 268 7438 vaida.lapinskiene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Alina Makevičienė (8 5) 268 8513 alina.makeviciene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė (8 5) 268 7429 sigita.svabiene@lvpa.lt
Vyriausioji projektų vadovė Laura Rudžiūtė (8 5) 203 4858 laura.rudziute@lvpa.lt
Projektų vadovė Laimutė Kacevičienė (8 5) 268 7460 laimute.kaceviciene@lvpa.lt
Projektų vadovas Andrius Deksnys (8 5) 203 4873 andrius.deksnys@lvpa.lt
Projektų vadovė Rita Kriaučiūnienė (8 5) 268 7418 rita.kriauciuniene@lvpa.lt
Projektų vadovė Inga Buinauskienė (8 5) 268 7422 inga.buinauskiene@lvpa.lt
Projektų vadovas Vaidas Stiga (8 5) 203 4883 vaidas.stiga@lvpa.lt
Projektų vadovė Eglė Juodvalkytė (8 5) 205 6012 egle.juodvalkyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vaida Petkevičienė (8 5) 259 1113 vaida.petkeviciene@lvpa.lt
Projektų vadovas Mindaugas Vainauskas (8 5) 203 4857 mindaugas.vainauskas@lvpa.lt
Specialistė Asta Lančinskienė (8 5) 268 7410 asta.lancinskiene@lvpa.lt

Projektų finansų grupė      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnysis patarėjas Gintaras Jurevičius (8 5) 268 7431 gintaras.jurevicius@lvpa.lt
Patarėja Dalia Vegienė (8 5) 268 7445 dalia.vegiene@lvpa.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Evgenija Grigoruk-Babičeva (8 5) 268 7427 evgenija.grigoruk@lvpa.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Teresa Mateiko (8 5) 268 7466 teresa.mateiko@lvpa.lt
Projektų finansininkė Jūratė Lukšienė (8 5) 268 8503 jurate.luksiene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Henrika Vilkončienė (8 5) 203 4879 henrika.vilkonciene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Inga Vosylė (8 5) 268 7457 inga.vosyle@lvpa.lt
Projektų finansininkė Rita Mikulėnienė (8 5) 259 1115 rita.mikuleniene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Jolanta Jakubauskienė (8 5) 268 7446 jolanta.jakubauskiene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Donata Liubinienė (8 5) 268 7436 donata.liubiniene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Vida Grudzinskienė (8 5) 268 8502 vida.grudzinskiene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Loreta Balčytytė (8 5) 268 7461 loreta.balcytyte@lvpa.lt
Projektų finansininkė Vainorė Ambrazevičienė (8 5) 268 8690 vainore.ambrazeviciene@lvpa.lt
Projektų finansininkė Ilona Beeršteinė (8 5) 268 7452 ilona.beersteine@lvpa.lt
Projektų finansininkė Asta Rukšėnienė (8 5) 203 4878 asta.rukseniene@lvpa.lt

VEIKLOS PROCESŲ IR RIZIKOS VALDYMO TARNYBA

Tarnybą sudaro Teisės ir aptarnavimo, Rizikos ir kokybės valdymo, Analizės ir informacinių technologijų skyriai.
 
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorius Saulius Merkys 8 5) 268 7450 saulius.merkys@lvpa.lt

Teisės ir aptarnavimo skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja  Elida Drapienė (8 5) 268 7463 elida.drapiene@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Alma Ramanauskienė (8 5) 268 7464 alma.ramanauskiene@lvpa.lt
Vyriausioji specialistė Ilona Šaltienė (8 5) 268 8518 ilona.saltiene@lvpa.lt
Vyriausiasis teisininkas Rokas Didžiapetris (8 5) 268 8509 rokas.didziapetris@lvpa.lt
Teisininkė Ineta Mardosienė (8 5) 203 0809 ineta.mardosiene@lvpa.lt
Teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė Ina Buikienė (8 5) 259 1128 ina.buikiene@lvpa.lt
Specialistė Jolanta Nebilevičienė (8 5) 268 8515 jolanta.nebileviciene@lvpa.lt
Specialistė Jurgita Baronaitė (8 5) 203 4852 jurgita.baronaite@lvpa.lt
Specialistė Irena Aleksiejūnienė (8 5) 203 4853 irena.aleksiejuniene@lvpa.lt

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Ieva Bacytė (8 5) 268 8508 ieva.bacyte@lvpa.lt
Rizikos valdymo vadovė Dalia Dačinskaitė (8 5) 268 7415 dalia.dacinskaite@lvpa.lt
Vyriausiasis kokybės ekspertas Raimondas Jankūnas (8 5) 268 7406 raimondas.jankunas@lvpa.lt
Vyriausioji kokybės ekspertė Laura Sabulienė (8 5) 268 7448 laura.sabuliene@lvpa.lt
Vyresnysis kokybės ekspertas Rimantas Palionis (8 5) 268 7421 rimantas.palionis@lvpa.lt
Vyresnysis kokybės ekspertas Augustinas Dziena (8 5) 268 8507 augustinas.dziena@lvpa.lt
Vyresnioji kokybės ekspertė Mažvydė Švėgždaitė (8 5) 268 7437 mazvyde.svegzdaite@lvpa.lt
Kokybės projektų vadovė Asta Vaičiūnienė (8 5) 203 4850 asta.vaiciuniene@lvpa.lt
Veiklos procesų vadovas Andrius Česonis (8 5) 259 1118 andrius.cesonis@lvpa.lt
Veiklos procesų analitikas Tomas Vaičiulis (8 5) 203 4886 tomas.vaiciulis@lvpa.lt
Specialistė Gintarė Bakšinskaitė (8 5) 259 1119 gintare.baksinskaite@lvpa.lt

Analizės ir informacinių technologijų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Tomas Jankauskas (8 5) 268 7430 tomas.jankauskas@lvpa.lt
Vyriausiasis analitikas Valentinas Šarėjus (8 5) 203 4887 valentinas.sarejus@lvpa.lt
Analitikė Nijolė Vireliūnaitė (8 5) 268 7435 nijole.vireliunaite@lvpa.lt
Analitikas Martynas Kulvinskis (8 5) 268 7416 martynas.kulvinskis@lvpa.lt
Specialistas Vaidas Ulkė (8 5) 203 4882 vaidas.ulke@lvpa.lt
Specialistas Valdas Vaitukaitis (8 5) 268 7428 valdas.vaitukaitis@lvpa.lt

Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Ieva Kaminskienė (8 5) 203 4876 ieva.kaminskiene@lvpa.lt
Vyresnioji patarėja Eglė Žemaitienė (8 5) 210 9091 egle.zemaitiene@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė Daiva Cicėnienė (8 5) 203 4854 daiva.ciceniene@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė Jūratė Nemanytė (8 5) 259 1127 jurate.nemanyte@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė Indrė Šernaitė (8 5) 203 4686 indre.sernaite@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė Rūta Navikienė (8 5) 268 7401 ruta.navikiene@lvpa.lt
Komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius (8 5) 268 7411 deividas.petrulevicius@lvpa.lt
Komunikacijos projektų vadovė Greta Jakutytė (8 5) 203 4866 greta.jakutyte@lvpa.lt
Komunikacijos specialistė Aistė Skirmantienė (8 5) 268 7403 aiste.skirmantiene@lvpa.lt

Projektų ekspertų skyrius      
Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Vaidas Lileika (8 5) 210 9092 vaidas.lileika@lvpa.lt
Vyriausiasis ekspertas Gytis Petrukaitis (8 5) 259 1111 gytis.petrukaitis@lvpa.lt
Vyriausiasis ekspertas Tomas Vitkauskas (8 5) 268 7462 tomas.vitkauskas@lvpa.lt
Ekspertas Vaidotas Šulskis (8 5) 268 7454 vaidotas.sulskis@lvpa.lt
Ekspertas Audrius Jokštys (8 5) 268 7408 audrius.jokstys@lvpa.lt
Ekspertė Rasa Mockutė (8 5) 271 3676 rasa.mockute@lvpa.lt
Ekspertė Giedrė Indriulienė (8 5) 210 9079 giedre.indriuliene@lvpa.lt
Ekspertė Vaida Obelenė (8 5) 268 7433 vaida.obelene@lvpa.lt

Finansų ir apskaitos grupė      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnioji patarėja Elė Norkūnienė (8 5) 268 7405 ele.norkuniene@lvpa.lt
Vidaus apskaitos specialistė Danguolė Grigaliūnienė (8 5) 268 8504 danguole.grigaliuniene@lvpa.lt
Vidaus apskaitos specialistė Anželika Tarulienė (8 5) 268 7467 anzelika.taruliene@lvpa.lt
Techninės paramos apskaitos specialistė Audronė Paukštytė (8 5) 259 1112 audrone.paukstyte@lvpa.lt


Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.