Kontaktai

 
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių:
vardas.pavarde@lvpa.lt.

Direktoriaus priėmimo valandos - antradieniais, nuo 14:30 iki 16.30, kviečiame registruotis el. paštu info@lvpa.ltarba (8 5) 268 7401.

Kviečiame pasikonsultuoti dė planuojamų kvietimų paraiškoms teikti:
 
  DIREKTORIUS
  Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Aurimas Pautienius   (8 5) 268 7404   aurimas.pautienius@lvpa.lt

  INVESTICIJŲ VALDYMO TARNYBA

Tarnybą sudaro Mokslo ir inovacijų, Verslo skatinimo, Verslo produktyvumo, Viešųjų investicijų projektų skyriai, Projektų finansų grupė.
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Direktorė   Agnė Vaitkūnienė   (8 5) 203 4855   agne.vaitkuniene@lvpa.lt
  Direktoriaus pavaduotojas   Karolis Balaišis   (8 5) 268 8500   karolis.balaisis@lvpa.lt

 Mokslo ir inovacijų projektų skyrius

 Kuruojamos priemonės
„Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, „Smart FDI“, „InoConnect“, „Inogeb LT", „Intelektas LT-2“, „Inoklaster LT/Skaitmeninių inovacijų centrai“, „Eksperimentas“, „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, „Smartinvest LT“, „Smartinvest LT+“.
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vedėjas   Vytaras Tamašauskas   (8 5) 203 4869   vytaras.tamasauskas@lvpa.lt
  Vedėjo pavaduotoja   Alma Jakštienė   (8 5) 203 0811   alma.jakstiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Jūratė Jakaitienė   (8 5) 268 7413   jurate.jakaitiene@lvpa.lt
  Vyriausiasis projektų vadovas   Egidijus Braciška   (8 5) 259 1131   egidijus.braciska@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Gitana Mikalauskienė   (8 5) 203 4676   gitana.mikalauskiene@lvpa.lt
  Vyriausiasis projektų vadovas   Stanislovas Dabušinskas   (8 5) 268 7444   stanislovas.dabusinskas@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Jurga Laurinaitytė   (8 5) 268 8519   jurga.laurinaityte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Vita Urbanavičienė   (8 5) 203 4877   vita.urbanaviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Simona Valintėlienė   (8 5) 268 7434   simona.valinteliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Julita Minalgaitė   (8 5) 210 9074   julita.minalgaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Agnė Kuzminskė   (8 5) 268 7442   agne.kuzminske@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Diana Vaicekauskienė   (8 5) 268 7459   diana.vaicekauskiene@lvpa.lt 
  Projektų vadovė   Evelina Kurklietytė   (8 5) 203 4881   evelina.kurklietyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Gražina Sabalė   (8 5) 203 4859   grazina.sabale@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Valdas Maksvytis   (8 5) 268 7441   valdas.maksvytis@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Aušra Barrientos   (8 5) 268 7420   ausra.barrientos@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Jolita Matulienė   (8 5) 268 7465   jolita.matuliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kristina Sakalauskienė   (8 5) 203 4861   kristina.sakalauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Daiva Montrimienė   (8 5) 203 4871   daiva.montrimiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Elvyra Kartanaitė   (8 5) 259 1130   elvyra.kartanaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė   (8 5) 205 6018   a.kazlauskaite-jadzevice@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Sandra Trinkūnienė   (8 5) 203 4856   sandra.trinkuniene@lvpa.lt
  Specialistė   Viktorija Trinkūnaitė   (8 5) 210 9078   viktorija.trinkunaite@lvpa.lt

Verslo skatinimo projektų skyrius

Kuruojamos priemonės: „Eco-inovacijos LT+“, „Eco-inovacijos LT“, „Verslo klasteris LT“, „Naujos galimybės LT“, „Verslumas LT“, „Tarptautiškumas LT“, „Expo sertifikatas LT“, „Auditas pramonei LT“, „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
 
 Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
 Vedėja   Gintarė Kuncaitytė   (8 5) 268 7424   gintare.kuncaityte@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Lina Rutkauskaitė   (8 5) 268 8505   lina.rutkauskaite@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Dovilė Sabienė   (8 5) 203 4867   dovile.sabiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Aistė Nargėlienė   (8 5) 210 9075   aiste.nargeliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Liudmila Lašaitė   (8 5) 268 7455   liudmila.lasaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Katažina Viktorija Sokolovskaja   (8 5) 268 7440   katazina.sokolovskaja@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Sandra Blekaitytė   (8 5) 203 4884   sandra.blekaityte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Vytautė Mackevičienė   (8 5) 268 8512   vytaute.mackeviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Monika Kemežytė-Vaitiekūnienė   (8 5) 268 7423   monika.kemezyte-vaitiekuniene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Vytis Žukauskas   (8 5) 268 7469   vytis.zukauskas@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Milda Lukauskienė   (8 5) 268 8501   milda.lukauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Agnė Peteraitienė   (8 5) 268 7426   agne.peteraitiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kornelija Ada Čaplienė   (8 5) 203 4863   kornelija.capliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Justina Klovaitė   (8 5) 268 8516   justina.klovaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Laura Kurgonaitė   (8 5) 212 6627   laura.kurgonaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kotryna Markevičiūtė  (8 5) 259 1116   kotryna.markeviciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kristina Balsienė  (8 5) 268 8692   kristina.balsiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Ania Artisiuk  (8 5) 268 8516   ania.artisiuk@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rimantė Laurinavičiūtė  (8 5) 268 8506   rimante.laurinaviciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Dovilė Vaidilaitė  (8 5) 268 8514   dovile.vaidilaite@lvpa.lt
  Specialistė   Lina Čeponytė   (8 5) 203 4457   lina.ceponyte@lvpa.lt

Verslo produktyvumo projektų skyrius

Kuruojamos priemonės: „Regio potencialas LT“, „Regio Invest LT+“, „Pramonės skaitmeninimas LT“, „DPT pramonei LT+“, „Dizainas LT“, „Procesas LT“, „E-verslas LT“. 
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vedėja   Irma Slavinskienė   (8 5) 268 7417   irma.slavinskiene@lvpa.lt
  Vedėjo pavaduotoja   Elena Karolienė   (8 5) 268 7419   elena.karoliene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Dovilė Zaleskienė   (8 5) 268 7449   dovile.zaleskiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Vaida Galvonienė   (8 5) 268 8693   vaida.galvoniene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Giedrė Indriulienė   (8 5) 210 9079   giedre.indriuliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Neringa Juškienė   (8 5) 203 4864   neringa.juskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Indrė Garbenčiūtė   (8 5) 203 4862   indre.garbenciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Lina Medimaitė   (8 5) 259 1110   lina.medimaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Gintarė Staknienė   (8 5) 203 4872   gintare.stakniene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Vilma Bukauskaitė   (8 5) 203 4870   vilma.bukauskaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Brigita Sidikerskytė   (8 5) 268 7414   brigita.sidikerskyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Aurelija Babiliūtė   (8 5) 203 4880   aurelija.babiliute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Lina Budvytė   (8 5) 212 6670   lina.budvyte@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Šarūnas Pavilonis   (8 5) 205 6017   sarunas.pavilonis@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Deimantė Vaisiūnaitė   (8 5) 268 7425   deimante.vaisiunaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Ingrida Juozulynaitė   (8 5) 203 4860   ingrida.juozulynaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė    Kristina Badarienė   (8 5) 268 7458   kristina.badariene@lvpa.lt
  Specialistė   Danutė Čičinskaitė   (8 5) 203 4851   danute.cicinskaite@lvpa.lt

Viešųjų investicijų projektų skyrius

Kuruojamos priemonės: „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“, „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“, „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“, „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“, „Katilų keitimas namų ūkiuose“, „SmartParkas LT“, „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įreginių įrengimas namų ūkiuose“, „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“, „Nacionalinių turizmo maršrutų, trąsų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trąsų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.  
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vedėja   Egida Kunigėlienė   (8 5) 268 7456   egida.kunigeliene@lvpa.lt
  Vedėjo pavaduotoja   Kristina Dėjė   (8 5) 268 7453   kristina.deje@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Vaida Lapinskienė   (8 5) 268 7438   vaida.lapinskiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Alina Makevičienė   (8 5) 268 8513   alina.makeviciene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Sigita Švabienė   (8 5) 268 7429   sigita.svabiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Laura Rudžiūtė   (8 5) 203 4858   laura.rudziute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Laimutė Kacevičienė   (8 5) 268 7460   laimute.kaceviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Andrius Deksnys   (8 5) 203 4873   andrius.deksnys@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rita Kriaučiūnienė   (8 5) 268 7418   rita.kriauciuniene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Inga Buinauskienė   (8 5) 268 7422   inga.buinauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Vaidas Stiga   (8 5) 203 4883   vaidas.stiga@lvpa.lt
   Projektų vadovė   Eglė Juodvalkytė   (8 5) 205 6012   egle.juodvalkyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Vaida Petkevičienė   (8 5) 259 1113   vaida.petkeviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Mindaugas Vainauskas   (8 5) 203 4857   mindaugas.vainauskas@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rūta Navikienė   (8 5) 205 6043   ruta.navikiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Olėsia Palubinskienė   (8 5) 205 6094   olesia.palubinskiene@lvpa.lt
  Specialistė   Asta Lančinskienė   (8 5) 268 7410   asta.lancinskiene@lvpa.lt

Projektų finansų grupė
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vyresnysis patarėjas   Gintaras Jurevičius   (8 5) 268 7431   gintaras.jurevicius@lvpa.lt
  Patarėja   Sandra Gylienė   (8 5) 268 7457   sandra.gyliene@lvpa.lt
  Vyresnioji projektų finansininkė   Evgenija Grigoruk-Babičeva   (8 5) 268 7427   evgenija.grigoruk@lvpa.lt
  Vyresnioji projektų finansininkė   Dalia Vegienė   (8 5) 268 7445   dalia.vegiene@lvpa.lt
  Vyresnioji projektų finansininkė   Teresa Mateiko   (8 5) 268 7466   teresa.mateiko@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Jūratė Lukšienė   (8 5) 268 8503   jurate.luksiene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Henrika Vilkončienė   (8 5) 203 4879   henrika.vilkonciene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Rita Mikulėnienė   (8 5) 259 1115   rita.mikuleniene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Jolanta Jakubauskienė   (8 5) 268 7446   jolanta.jakubauskiene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Donata Liubinienė   (8 5) 268 7436   donata.liubiniene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Vida Grudzinskienė   (8 5) 268 8502   vida.grudzinskiene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Loreta Balčytytė   (8 5) 268 7461   loreta.balcytyte@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Vainorė Ambrazevičienė   (8 5) 268 8690   vainore.ambrazeviciene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Ilona Beeršteinė   (8 5) 268 7452   ilona.beersteine@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Asta Rukšėnienė   (8 5) 203 4878   asta.rukseniene@lvpa.lt

VEIKLOS PROCESŲ IR RIZIKOS VALDYMO TARNYBA

Tarnybą sudaro Teisės ir aptarnavimo, Rizikos ir kokybės valdymo, Analizės ir informacinių technologijų skyriai.
 
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorius Saulius Merkys 8 5) 268 7450 saulius.merkys@lvpa.lt

Teisės ir aptarnavimo skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Rokas Didžiapetris (8 5) 268 8509 rokas.didziapetris@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Alma Ramanauskienė (8 5) 268 7464 alma.ramanauskiene@lvpa.lt
Vyriausioji specialistė Ilona Šaltienė (8 5) 268 8518 ilona.saltiene@lvpa.lt
Teisininkė Ineta Mardosienė (8 5) 203 0809 ineta.mardosiene@lvpa.lt
Teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė Ina Buikienė (8 5) 259 1128 ina.buikiene@lvpa.lt
Specialistė Jolanta Nebilevičienė (8 5) 268 8515 jolanta.nebileviciene@lvpa.lt
Specialistė Jurgita Baronaitė (8 5) 203 4852 jurgita.baronaite@lvpa.lt
Specialistė Irena Aleksiejūnienė (8 5) 203 4853 irena.aleksiejuniene@lvpa.lt

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Ieva Bacytė (8 5) 268 8508 ieva.bacyte@lvpa.lt
Rizikos valdymo vadovė Dalia Dačinskaitė (8 5) 268 7415 dalia.dacinskaite@lvpa.lt
Vyriausiasis kokybės ekspertas Raimondas Jankūnas (8 5) 268 7406 raimondas.jankunas@lvpa.lt
Vyriausioji kokybės ekspertė Laura Sabulienė (8 5) 268 7448 laura.sabuliene@lvpa.lt
Vyresnysis kokybės ekspertas Rimantas Palionis (8 5) 268 7421 rimantas.palionis@lvpa.lt
Vyresnysis kokybės ekspertas Augustinas Dziena (8 5) 268 8507 augustinas.dziena@lvpa.lt
Vyresnioji kokybės ekspertė Mažvydė Švėgždaitė (8 5) 268 7437 mazvyde.svegzdaite@lvpa.lt
Kokybės projektų vadovė Asta Vaičiūnienė (8 5) 203 4850 asta.vaiciuniene@lvpa.lt
Veiklos procesų vadovas Andrius Česonis (8 5) 259 1118 andrius.cesonis@lvpa.lt
Veiklos procesų analitikas Tomas Vaičiulis (8 5) 203 4886 tomas.vaiciulis@lvpa.lt
Specialistė Gintarė Bakšinskaitė (8 5) 259 1119 gintare.baksinskaite@lvpa.lt

Analizės ir informacinių technologijų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Valentinas Šarėjus (8 5) 203 4887 valentinas.sarejus@lvpa.lt
Patarėjas (IT veiklos vadovas) Vaidas Ulkė (8 5) 203 4882 vaidas.ulke@lvpa.lt
Vyriausiasis analitikas Tomas Jankauskas (8 5) 268 7430 tomas.jankauskas@lvpa.lt
Analitikė Nijolė Vireliūnaitė (8 5) 268 7435 nijole.vireliunaite@lvpa.lt
Analitikas Martynas Kulvinskis (8 5) 268 7416 martynas.kulvinskis@lvpa.lt
Specialistas Valdas Vaitukaitis (8 5) 268 7428 valdas.vaitukaitis@lvpa.lt

Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja (Žmogiškųjų išteklių klausimais) Ieva Kaminskienė (8 5) 203 4876 ieva.kaminskiene@lvpa.lt
Vyresnioji patarėja (Komunikacijos klausimais) Indrė Radavičienė (8 5) 210 9091 indre.radaviciene@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė Daiva Cicėnienė (8 5) 203 4854 daiva.ciceniene@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė Jūratė Nemanytė (8 5) 259 1127 jurate.nemanyte@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė Indrė Šernaitė (8 5) 203 4686 indre.sernaite@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė Nomeda Bepirštytė (8 5) 268 7401 nomeda.bepirstyte@lvpa.lt
Komunikacijos projektų vadovė Greta Jakutytė (8 5) 203 4866 greta.jakutyte@lvpa.lt
Komunikacijos projektų vadovas Deividas Petrulevičius (8 5) 268 7411 deividas.petrulevicius@lvpa.lt
Komunikacijos specialistė Aistė Skirmantienė (8 5) 268 7403 aiste.skirmantiene@lvpa.lt

Projektų ekspertų skyrius      
Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Vaidas Lileika (8 5) 210 9092 vaidas.lileika@lvpa.lt
Ekspertinio vertinimo vadovas Mantas Nocius (8 5) 268 7400 mantas.nocius@lvpa.lt
Vyriausiasis ekspertas Gytis Petrukaitis (8 5) 259 1111 gytis.petrukaitis@lvpa.lt
Vyriausiasis ekspertas Tomas Vitkauskas (8 5) 268 7462 tomas.vitkauskas@lvpa.lt
Vyresnioji ekspertė Eglė Gaulė - egle.gaule@lvpa.lt
Ekspertas Audrius Jokštys (8 5) 268 7408 audrius.jokstys@lvpa.lt
Ekspertė Rasa Mockutė (8 5) 271 3676 rasa.mockute@lvpa.lt
Ekspertė Giedrė Indriulienė (8 5) 210 9079 giedre.indriuliene@lvpa.lt
Ekspertė Vaida Obelenė (8 5) 268 7433 vaida.obelene@lvpa.lt
Ekspertas Artūras Sirgedas (8 5) 205 6091 arturas.sirgedas@lvpa.lt
Ekspertas Vaidas Stiga (8 5) 203 4883 vaidas.stiga@lvpa.lt
Ekspertė Oksana Krutikova (8 5) 205 8198 oksana.krutikova@lvpa.lt
Ekspertas Rimantas Jančauskas - rimantas.jancauskas@lvpa.lt
Ekspertas Andrius Gudaitis - andrius.gudaitis@lvpa.lt
Ekspertas Sigitas Cemnolonskis - sigitas.cemnolonskis@lvpa.lt

Finansų ir apskaitos grupė      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnioji patarėja Elė Norkūnienė (8 5) 268 7405 ele.norkuniene@lvpa.lt
Vidaus apskaitos specialistė Danguolė Grigaliūnienė (8 5) 268 8504 danguole.grigaliuniene@lvpa.lt
Vidaus apskaitos specialistė Anželika Tarulienė (8 5) 268 7467 anzelika.taruliene@lvpa.lt
Techninės paramos apskaitos specialistė Audronė Paukštytė (8 5) 259 1112 audrone.paukstyte@lvpa.lt

Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 11 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.