Kontaktai

 
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių:
vardas.pavarde@lvpa.lt.  

Direktoriaus priėmimo valandos - antradieniais, nuo 14:30 iki 16.30, kviečiame registruotis el. paštu info@lvpa.lt arba (8 5) 268 7401. 

VADOVYBĖ

     
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Direktorius Aurimas Pautienius 268 7404
aurimas.pautienius@lvpa.lt

 
Direktoriaus pavaduotojas Vidas Patackas 268 7400 vidas.patackas@lvpa.lt

Komunikacijos skyrius
 
     
Pareigos 
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Vedėja
 
Eglė Žemaitienė
 
210 9091
 
egle.zemaitiene@lvpa.lt
 
Vyresnysis informavimo specialistas
 
Deividas Petrulevičius
 
268 7411
 
deividas.petrulevicius@lvpa.lt
 
Vyresnioji informavimo specialistė Greta Jakutytė 203 4866 greta.jakutyte@lvpa.lt
Viešųjų ryšių specialistė
 
Aistė Skirmantienė
 
268 7403
 
aiste.skirmantiene@lvpa.lt
 

Personalo ir teisės skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Vedėja Ieva Kaminskienė 203 4876 ieva.kaminskiene@lvpa.lt
 
Personalo vadybininkė
 
Daiva Cicėnienė
 
203 4854
 
daiva.ciceniene@lvpa.lt
 
Personalo vadybininkė
 
Jūratė Nemanytė
 
259 1127
 
jurate.nemanyte@lvpa.lt 
 
Teisininkė
 
Elida Drapienė
 
268 7463
 
elida.drapiene@lvpa.lt
Teisininkė Ineta Mardosienė 203 0809 ineta.mardosiene@lvpa.lt
Teisininkas Rokas Didžiapetris 268 8509
rokas.didziapetris@lvpa.lt

 
Teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė Ina Buikienė 259 1128 ina.buikiene@lvpa.lt

Finansų ir apskaitos skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
 
Elė Norkūnienė
 
268 7405
 
ele.norkuniene@lvpa.lt
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Danguolė Grigaliūnienė
 
268 8504
 
danguole.grigaliuniene@lvpa.lt
 
Vidaus apskaitos specialistė
 
Anželika Tarulienė
 
268 7467
 
anzelika.taruliene@lvpa.lt
 
Techninės paramos apskaitos specialistė
 
Audronė Paukštytė
 
259 1112
 
audrone.paukstyte@lvpa.lt
 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Saulius Merkys 
 
268 7450
 
saulius.merkys@lvpa.lt
 
Skyriaus vedėjo pavaduotoja Ieva Bacytė 268 8508
ieva.bacyte@lvpa.lt

 
Vyresnysis kokybės kontrolierius
 
Raimondas Jankūnas
 
268 7406
 
raimondas.jankunas@lvpa.lt
 
Vyresnioji kokybės kontrolierė Dalia Dačinskaitė 268 7415 dalia.dacinskaite@lvpa.lt

Kokybės kontrolierius
 
Rimantas Palionis
 
268 7421
 
rimantas.palionis@lvpa.lt
 
Kokybės kontrolierė Laura Sabulienė 268 7448 laura.sabuliene@lvpa.lt

Kokybės kontrolierė
Asta Vaičiūnienė 203 4850 asta.vaiciuniene@lvpa.lt

Kokybės kontrolierė
Gintarė Bakšinskaitė  259 1119 gintare.baksinskaite@lvpa.lt
Kokybės kontrolierius Augustinas Dziena 268 8507 augustinas.dziena@lvpa.lt

Projektų ekspertų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, Pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Vedėjas Vaidas Lileika 210 9092 vaidas.lileika@lvpa.lt

Ekspertas
 
Audrius Jokštys
 
268 7408
 
audrius.jokstys@lvpa.lt
 
Ekspertas
 
Tomas Vitkauskas
 
268 7462
 
tomas.vitkauskas@lvpa.lt
 
Ekspertas
 
Gytis Petrukaitis
 
259 1111
 
gytis.petrukaitis@lvpa.lt
 
Ekspertė Rasa Mockutė 271 3676 rasa.mockute@lvpa.lt
 
Ekspertė Giedrė Indriulienė 210 9079 giedre.indriuliene@lvpa.lt

PARAMOS VERTINIMO IR ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS:
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Departamento direktorius/-ė      

Bendrųjų reikalų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja    Alma Ramanauskienė 268 7464 alma.ramanauskiene@lvpa.lt

Vyresnioji specialistė
Ilona Šaltienė 268 8518 ilona.saltiene@lvpa.lt

Specialistė 
 
Jolanta Nebilevičienė
 
268 8515
 
jolanta.nebileviciene@lvpa.lt
Specialistė 
 
Jurgita Baronaitė
 
203 4852
 
jurgita.baronaite@lvpa.lt
 
Specialistė 
 
Irena Aleksiejūnienė
 
203 4853
 
irena.aleksiejuniene@lvpa.lt
 
Biuro administratorė Milda Čeikienė 268 7401 milda.ceikiene@lvpa.lt

Informacinių technologijų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis  268 7454 vaidotas.sulskis@lvpa.lt

Informacinių sistemų specialistas
Vaidas Ulkė 203 4882 vaidas.ulke@lvpa.lt

Sistemų analitikas
 
Valdas Vaitukaitis 268 7428 valdas.vaitukaitis@lvpa.lt

Paramos analizės skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Tomas Jankauskas
 
268 7430 tomas.jankauskas@lvpa.lt
Analitikė
 
Nijolė Vireliūnaitė
 
268 7435 nijole.vireliunaite@lvpa.lt
Analitikas
 
Petras Miškinis
 
203 4886 petras.miskinis@lvpa.lt
Analitikas Martynas Kulvinskis 268 7416 martynas.kulvinskis@lvpa.lt
Analitikas Valentinas Šarėjus 203 4887 valentinas.sarejus@lvpa.lt

Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas      
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėjas
 
Gintaras Jurevičius
 
268 7431
 
gintaras.jurevicius@lvpa.lt
 
L. e. vedėjo pavaduotojos pareigas
 
Dalia Vegienė
 
268 7445
 
dalia.vegiene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų finansų vadovė
 
Evgenija Grigoruk-Babičeva
 
268 7427
 
evgenija.grigoruk@lvpa.lt
 
L. e. vyresniosios projektų
finansų vadovės pareigas
 
Teresa Mateiko 
 
268 7466
 
teresa.mateiko@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Jūratė Lukšienė
 
268 8503
 
jurate.luksiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Henrika Vilkončienė
 
203 4879
 
henrika.vilkonciene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Inga Vosylė
 
268 7457
 
inga.vosyle@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Rita Mikulėnienė
 
259 1115
 
rita.mikuleniene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Jolanta Jakubauskienė
 
268 7446
 
jolanta.jakubauskiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Donata Liubinienė
 
268 7436
 
donata.liubiniene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Vida Grudzinskienė
 
268 8502
 
vida.grudzinskiene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Loreta Balčytytė
 
268 7461
 
loreta.balcytyte@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė
 
Vainorė Ambrazevičienė
 
268 8690
 
vainore.ambrazeviciene@lvpa.lt
 
Projektų finansų vadovė Ilona Beeršteinė 268 7452 ilona.beersteine@lvpa.lt
Projektų finansų vadovė Asta Rukšėnienė 203 4878 asta.rukseniene@lvpa.lt

Specialistė
 
Skaidra Kairienė
 
268 7433
 
skaidra.kairiene@lvpa.lt
 

VERSLO PLĖTROS IR INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS:
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Departamento direktorė Aušra Liubinienė 259 1118 ausra.liubiniene@lvpa.lt

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
L. e. vedėjo pareigas Vytaras Tamašauskas 203 4869 vytaras.tamasauskas@lvpa.lt

L. e. vedėjo pavaduotojo pareigas
Alma Jakštienė 203 0811 alma.jakstiene@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
 
Jūratė Jakaitienė
 
268 7413
 
jurate.jakaitiene@lvpa.lt
Vyresnysis projektų vadovas Egidijus Braciška 259 1131 egidijus.braciska@lvpa.lt

L. e. vyresniojo projektų vadovo pareigas
Vidas Narbutavičius 212 6627 vidas.narbutavicius@lvpa.lt
L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas Gitana Mikalauskienė 203 4676 gitana.mikalauskiene@lvpa.lt

Projektų vadovas
Stanislovas Dabušinskas 268 7444 stanislovas.dabusinskas@lvpa.lt

Projektų vadovė
 
Rasa Mockutė
 
271 3676
 
rasa.mockute@lvpa.lt
 

Projektų vadovė
Jurga Laurinaitytė 268 8519  jurga.laurinaityte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vita Urbanavičienė 203 4877 vita.urbanaviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Simona Valintėlienė 268 7434 simona.valinteliene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Julita Minalgaitė 210 9074 julita.minalgaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Agnė Kuzminskė 268 7442 agne.kuzminske@lvpa.lt

Projektų vadovė
Indrė Raubė 203 4856 indre.raube@lvpa.lt

Projektų vadovė
Diana Naruševičiūtė 268 7459 diana.naruseviciute@lvpa.lt
Projektų vadovė Evelina Kurklietytė 203 4881 evelina.kurklietyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Gražina Sabalė 203 4859 grazina.sabale@lvpa.lt
Projektų vadovas Valdas Maksvytis 268 7441 valdas.maksvytis@lvpa.lt
Projektų vadovė Aušra Barrientos 268 7420 ausra.barrientos@lvpa.lt
Projektų vadovė Jolita Matulienė 268 7465 jolita.matuliene@lvpa.lt
Specialistė Viktorija Trinkūnaitė 210 9078 viktorija.trinkunaite@lvpa.lt

Verslumo skatinimo projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė
 
268 7424
 
gintare.kuncaityte@lvpa.lt
 
Vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė 203 4855 agne.vaitkuniene@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
Diana Martinavičė 203 4865 diana.martinavice@lvpa.lt
Vyresnioji projektų vadovė Lina Rutkauskaitė 268 8505 lina.rutkauskaite@lvpa.lt 

Projektų vadovė 
 
Dovilė Sabienė 
 
203 4867
 
dovile.sabiene@lvpa.lt
Projektų vadovė
 
Liudmila Lašaitė
 
268 7455
 
liudmila.lasaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Elvyra Kartanaitė
 
259 1130
 
elvyra.kartanaite@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Judita Dirmienė 268 8514 judita.dirmiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Aistė Nargėlienė 210 9075 aiste.nargeliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Katažina Viktorija Sokolovskaja 268 7440 katazina.sokolovskaja@lvpa.lt

Projektų vadovė
Danutė Grinevičienė 268 8506 danute.grineviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Sandra Blekaitytė 203 4884     sandra.blekaityte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Vytautė Mackevičienė 268 8512 vytaute.mackeviciene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Indrė Grigutienė  268 8510 indre.grigutiene@lvpa.lt
Projektų vadovė Monika Kemežytė-Vaitiekūnienė 268 7423 monika.kemezyte-vaitiekuniene@lvpa.lt
 
Projektų vadovas Vytis Žukauskas 268 7469 vytis.zukauskas@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Milda Lukauskienė 268 8501 milda.lukauskiene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Agnė Peteraitienė 268 7426 agne.peteraitiene@lvpa.lt

Projektų vadovė
Kornelija Ada Čaplienė 203 4863 kornelija.capliene@lvpa.lt
Projektų vadovė Justina Klovaitė 268 8516 justina.klovaite@lvpa.lt
Specialistė Lina Čeponytė 203 4457 lina.ceponyte@lvpa.lt

ENERGETIKOS IR VERSLO PRODUKTYVUMO DEPARTAMENTAS:
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Departamento direktorė
 
Lina Bružaitė
 
268 7417
 
lina.bruzaite@lvpa.lt
 

Energetikos projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
Skyriaus vedėja
 
Egida Kunigėlienė
 
268 7456
 
egida.kunigeliene@lvpa.lt
 
Vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė 268 7453 kristina.deje@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
 
Vaida Lapinskienė
 
268 7438
 
vaida.lapinskiene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Alina Makevičienė
 
268 8513
 
alina.makeviciene@lvpa.lt
 
Vyresnioji projektų vadovė
 
Sigita Švabienė
 
268 7429
 
sigita.svabiene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Laimutė Kacevičienė
 
268 7460
 
laimute.kaceviciene@lvpa.lt
 
Projektų vadovas
 
Andrius Deksnys
 
203 4873
 
andrius.deksnys@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Rita Kriaučiūnienė
 
268 7418
 
rita.kriauciuniene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė
 
Laura Rudžiūtė
 
203 4858
 
laura.rudziute@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Mažvydė Švėgždaitė 268 7437 mazvyde.svegzdaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Inga Buinauskienė 268 7422 inga.buinauskiene@lvpa.lt

Projektų vadovas
Vaidas Stiga 203 4883 vaidas.stiga@lvpa.lt

Projektų vadovė
Eglė Juodvalkytė 205 6012 egle.juodvalkyte@lvpa.lt
Projektų vadovė Vaida Petkevičienė 259 1113 vaida.petkeviciene@lvpa.lt
Projektų vadovas Mindaugas Vainauskas 203 4857 mindaugas.vainauskas@lvpa.lt

Specialistė
Asta Lančinskienė 268 7410 asta.lancinskiene@lvpa.lt

Verslo produktyvumo projektų skyrius
 
     
Pareigos
 
Vardas, pavardė
 
Telefonas
 
El. paštas
 
L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 
Karolis Balaišis
 
268 8500
 
karolis.balaisis@lvpa.lt
 
L. e. vedėjo pavaduotojos pareigas
 
Elena Karolienė 268 7419 elena.karoliene@lvpa.lt
Vyresnioji projektų vadovė Lina Giedraitė 203 4860 lina.giedraite@lvpa.lt

Vyresnioji projektų vadovė
Dovilė Zaleskienė 268 7449 dovile.zaleskiene@lvpa.lt
L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas Vaida Galvonienė 268 8693 vaida.galvoniene@lvpa.lt
L. e. vyresniosios projektų vadovės pareigas Giedrė Indriulienė 210 9079 giedre.indriuliene@lvpa.lt
Projektų vadovas
 
Rytis Misiūnas
 
203 4885
 
rytis.misiunas@lvpa.lt 
 
Projektų vadovė
 
Neringa Juškienė
 
203 4864
 
neringa.juskiene@lvpa.lt
 
Projektų vadovė Indrė Garbenčiūtė 203 4862 indre.garbenciute@lvpa.lt
       
Projektų vadovė Lina Medimaitė 259 1110 lina.medimaite@lvpa.lt

Projektų vadovė
Gintarė Staknienė 203 4872 gintare.stakniene@lvpa.lt
Projektų vadovė Vilma Bukauskaitė 203 4870
 
vilma.bukauskaite@lvpa.lt
Projektų vadovė Brigita Sidikerskytė 268 7414 brigita.sidikerskyte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Aurelija Babiliūtė 203 4880 aurelija.babiliute@lvpa.lt

Projektų vadovė
Lina Budvytė 212 6670 lina.budvyte@lvpa.lt

Projektų vadovė
Alina Karazinienė 268 7458 alina.karaziniene@lvpa.lt
Specialistė  Danutė Čičinskaitė
 
203 4851
 
danute.cicinskaite@lvpa.lt
 


Informacija atnaujinta 2018 m. lapkričio 13 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.