LVPA įgyvendinami projektai 2014-2020 m. ES struktūrinių investicijų laikotarpiu

1. LVPA pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ įgyvendinimo priemonę Nr.11.0.1-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“ įgyvendina projektą „Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra - veiksmų programos administravimas“ (projekto kodas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0009).
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2015 m. lapkričio 1 d. (projekto sutartis pasirašyta 2015 m. rugsėjo 11 d.)
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. gruodžio 31 d. 
Projekto vertė   2015 m. - 1.963.081,95  Eur 
                            2016 m. - 3.627.220,00 Eur 
                    2017 m. - 4.744.705,88 Eur
                                        ..................................
                           Viso:        10.335.007,83 Eur 
Techninė parama veiksmų programai administruoti skiriama iš Sanglaudos fondo. Lėšos projekto įgyvendinimui skirtos, išlaikant 85 procentų ES struktūrinių fondų lėšų ir 15 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų santykį.   
Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą LVPA priskirtų įgyvendinančiosios institucijos funkcijų vykdymą bei kokybišką 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymą, stebėseną ir kontrolę; ugdyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus administracinius gebėjimus; mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams; užtikrinti tinkamą 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir užbaigimą.  
Įgyvendinant projektą:
ES struktūrinių fondų paramą administruojantys darbuotojai įgis naujų žinių ir 
gebėjimų, reikalingų vykdant jiems pavestas funkcijas. Bus analizuojami LVPA darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikiai, organizuojami reikalingi LVPA darbuotojams mokymai;
bus užtikrinamas tinkamas LVPA pavestų funkcijų vykdymas - organizuojamas
projektų paraiškų vertinimas ir atranka, užtikrinamas tinkamas projektų administravimas: atliekama projektų vykdytojų teikiamų dokumentų analizė, vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė, tikrinamos projektų vykdytojų teikiamos ataskaitos ir mokėjimų prašymai, konsultuojami projektų vykdytojai, atliekamos patikros vietoje; 
rengiamos darbo optimizavimui ir efektyvumui reikalingos tvarkos ir metodikos bei
diegiamos ir plėtojamos reikalingos IT sistemos; 
pasitelkiami išorės ekspertai, suteikiantys profesionalias konsultacijas ir paslaugas,
padedančias užtikrinti veiksmingą projektų vertinimą ir įgyvendinimą bei efektyvų lėšų panaudojimą; 
ES struktūrinę paramą administruojantiems darbuotojams bus užtikrintos tinkamos
darbo sąlygos.
Projekto techninės paramos lėšomis finansuojamų išlaidų kategorijos:
darbo apmokėjimo ir kitos susijusios išlaidos darbuotojams administruojantiems ES
struktūrinę paramą;
dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose išlaidos- mokymų, seminarų, kuriuose
stiprinami darbuotojų administraciniai gebėjimai ir šie gebėjimai yra reikalingi vykdomoms funkcijoms tinkamai atlikti, išlaidos;
tarnybinių komandiruočių išlaidos;
patalpų nuomos, fizinės apsaugos, valymo, komunalinių paslaugų ir pan. išlaidos;
transporto priemonių nuomos, remonto, eksploatavimo, kuro įsigijimo išlaidos;
kanceliarinių, biuro ir kitų prekių įsigijimo išlaidos;
ilgalaikio turto (IT programų, licencijų, kompiuterių ir pan.) įsigijimo išlaidos;
ryšio, pašto, duomenų teikimo, biuro įrangos nuomos ir kitų paslaugų įsigijimo 
išlaidos;
konsultavimo, išorės ekspertų, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų 
išlaidos;
renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos;
kitos išlaidos, susijusios su įgyvendinančiajai institucijai pavestų funkcijų vykdymu.  
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti būtinos techninės paramos projektui įgyvendinti, t.y. prisidėti prie techninės paramos projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijai pavestomis 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų pasirengimo ir administravimo, pasirengimo įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią veiksmų programą, 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo ir užbaigimo funkcijomis.
   
2. LVPA pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ įgyvendinimo priemonę Nr.12.0.1-CPVA-V-202 „Informavimas apie veiksmų programą“ įgyvendina projektą „Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra - informavimas apie veiksmų programą“ (projekto kodas Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0001).
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2015 m. vasario mėn. 1 d. (projekto sutartis pasirašyta 2015 m. balandžio 15 d.)
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. gruodžio 31 d.Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 21 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.