Naujienos

spalio
04

Priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ kvietimas

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje paskelbtas priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“  kvietimo konkursas.

Priemonės tikslas – užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.

Remiama veikla – nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

·         60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
·         70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
·         80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektų paraiškas galima teikti iki 2017 m. gruodžio 29 d.

Daugiau informacijos čia.