Naujienos

spalio
06

Svarbi informacija projektų vykdytojams

Informuojame, kad įdiegus naujus SFMIS2014 funkcionalumus į darbinę SFMIS2014 aplinką, iš DMS aplinkos per šią savaitę bus pašalinti visi pradėti ruošti, bet dar nepateikti faktinių pirkimo duomenų ir sąskaitų apmokėjimų (SA) pranešimo ruošiniai.
Atsižvelgiant į tai, prašome per šią savaitę pateikti dar nepateiktus ir ruošiniuose esančius faktinius pirkimo duomenis bei SA pranešimus.

Komunikacijos skyrius
(8 5) 268 7411
komunikacija@lvpa.lt