kovo
26

„InoConnect“

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2018 m. kovo 26 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 30 d.
 
Kvietimo biudžetas: 1 448 100 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 Eur.

Atrankos būdas: tęstinė projektų atranka.
 
Tinkamas pareiškėjas:
- privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 patvirtinto „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
- mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
 
Kvietimo tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą  (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
 
Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau - DMS) (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau - Taisyklės).  
 
Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos, arba vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti Apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
 Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.
 
 LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo skelbimas.


3. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
 Infografikas, kaip užpildyti paraišką.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (4 priedas).

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Skaidrės:
Priemonės „InoConnect“ pristatymas (koreguota informacija 16 ir 23 skaidrėse).

Europos įmonių tinklas: galimybės plėtoti verslą tarptautinėse rinkose.

Valstybės ir de minimis pagalbos reikalavimai priemonei „InoConnect“.

Vaizdo įrašai: 

Priemonės pristatymas. (žiūrėti su paskutiniais pakeitimais skaidrėse, koreguota informacija 16 ir 23 skaidrėse).  

Europos įmonių tinklas: galimybės plėtoti verslą tarptautinėse rinkose
.

Valstybės ir de minimis pagalbos reikalavimai priemonei "InoConnect".

Užduoti klausimai ir atsakymai
 

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Alma Jakštienė, el. p. alma.jakstiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 0811. 

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyriausiasis projektų vadovas Egidijus Braciška, el. p. egidijus.braciska@lvpa.lt,  tel. (8 5) 259 1131.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 9 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.