Paslaugos

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai.
  
Tenkindama viešuosius interesus ir vykdydama visuomenei naudingą veiklą, LVPA siekia veikti skaidriai bei teikti kokybiškas paslaugas ir informaciją apie ES paramos lėšų paskirstymą. 
 
LVPA teikiamos paslaugos:
 
• skelbia kvietimus teikti paraiškas ES paramos lėšoms gauti;
 
• tikrina ir vertina paraiškas;
 
• sudaro verslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, energetikos paramos sutartis; 
 
• prižiūri ir kontroliuoja įgyvendinamus ir ES paramos lėšomis remiamus projektus;
 
• tikrina ir vertina mokėjimo prašymus;
 
• teikia nustatytą informaciją, kurios reikia paraiškų teikėjams verslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, energetikos paramos paraiškoms parengti ir pateikti, rengia informacinius ir mokymo seminarus, kitus renginius;
 
• viešina suteiktą verslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, energetikos paramą.