Pirkimai

Europos Sąjungos projektų vykdytojai, vykdydami projekto veiklas, projekto darbų ar  paslaugų pirkimą atlieka kaip perkančiosios (viešosios) ir neperkančiosios (verslo) organizacijos.

Apie neperkančiųjų organizacijų pirkimus daugiau informacijos galite rasti skiltyje Neperkančiųjų organizacijų pirkimai .

Skiltyje Dokumentai ir perkančiosios, ir peperkančiosios organizacijos gali rasti dokumentus ir/ar jų formų pavyzdžius, reikalingus pirkimams atlikti.

Svarbiausią informaciją apie Viešųjų pirkimų praktiką perkančiosios organziacijos gali rasti skiltyse Viešųjų pirkimų vertės ir pirkimų būdai, Viešųjų pirkimų sąlygos, Viešųjų pirkimų procedūrosViešųjų pirkimų sutartys.