1.Vokų atplėšimas

Tiekėjų pasiūlymus vertina pirkimo vykdytojo atsakingas darbuotojas arba pirkimo komisija. Pvz. Jei pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, tuomet baigdamas pirkimą jis parengia ir užpildo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo pažymą, o jei sudaroma pirkimo komisija - ji parengia ir užpildo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo protokolą