Sutarties vykdymas

Sutartis vykdoma tokiomis sąlygomis, kokiomis buvo atliktas pirkimas. Negalima keisti esminių pirkimo sutarties sąlygų, jeigu:

-jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams ir/arba laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas
Pavyzdys -  iš esmės keičiamas pirkimo objektas, prailginami sutarties įvykdymo terminai netaikant baudų ir/arba delspinigių, gerinamos kitos sąlygos tiekėjui);

-jei juo į sutartį įtraukiamos ir anksčiau nenumatytos paslaugos ;

-ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose;

Pavyzdys -  sutartyje numatytas pirkimo objektas prastinamas, keičiamas į pigesnį paliekant tą pačią kainą.

Tiksli teisės akto formuluotė