LAIKINOJI TVARKA

2022 m. gegužės 5 d. informacija

Atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) nuo 2022 m. gegužės 1 d. nustojo galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  VIII skyrius.

Pagrindiniai pasikeitimai:
 1. Mažėja avanso suma: Projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.
 2. Nebelieka lengvatų dėl avanso ir išankstinių sąskaitų draudimo: projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą Inovacijų agentūrai (IA) teikiant avanso mokėjimo prašymą; išankstinio apmokėjimo sąskaitomis, projekto vykdytojas turi pateikti iš rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą;
 3. Keičiasi mokėjimo prašymų vertinimo terminai: Tarpinio mokėjimo prašymo vertinimo terminas 30 d., avanso mokėjimo prašymo – 14 d. , galutinio mokėjimo prašymo – 30 d. (70 d., kai atliekama projekto patikra vietoje ar IA turi gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo);
 4. Nebelieka dokumentinių ir nuotolinių patikrų: patikros vietoje atliekamos vykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą.
Kilus klausimų, prašome kreiptis į Jūsų projektą administruojantį projektų vadovą ar projektų finansininką.2020 m. gegužės 4 d. informacija

Šiuo pandemijos laikotarpiu daugeliui Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų, ypatingai tiems, kurie veiklas vykdo nuotoliniu būdu, kyla įvairių su projektų administravimu susijusių klausimų. Kaip teisingai atsiskaityti už atliktas veiklas? Kaip yra su kitų nenumatytų išlaidų tinkamumu? ir kt.

Finansų ministerija, ieškodama galimybių kaip suvienodinti ir tuo pačiu supaprastinti projektų įgyvendinimą, ir toliau mažina investicijų administravimo naštą. 2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimu Nr. 1K-121 buvo papildyta Laikinoji tvarka (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) naujomis nuostatomis.

Tvarkoje nustatyta, kad šiuo karantino laikotarpiu Europos socialinio fondo projekto dalyviams suteikiama galimybė naujų dalyvių anketas pildyti ir teikti elektroninėmis priemonėmis. Anketos gali būti skenuotos, fotografuotos, o jei tam nėra galimybių, užpildytos (be parašo) ir išsiųstos iš asmeninio elektroninio pašto adreso ar telefono. Taip pat nustatytos papildomos tinkamos finansuoti išlaidos, kol galioja suvaržymai ekstremaliosios situacijos metu. Iš ES fondų lėšų tinkamos finansuoti:
 • darbo užmokesčio išlaidos prastovų metu (Užimtumo įstatyme nustatyta tvarka);
 • nuo 2020 m. vasario 1 d. atšauktų renginių, kelionių, tęstinių veiklų išlaidos, jei tokių išlaidų nebuvo galima išvengti ar susigrąžinti kitais būdais. Šios išlaidos projektuose gali būti deklaruojamos kaip faktinės, net jei sutartyje numatytos tik fiksuotos išlaidos. Šioms išlaidoms padengti supaprastinta tvarka naudojamos projektų sutaupytos lėšos. Jei suvaržymams pasibaigus dėl šių išlaidų neužtenka lėšų projektui užbaigti, projektui galima skirti papildomą finansavimą arba (nesant galimybės jo skirti) galima mažinti sutartyje nustatytus projekto rodiklius.
 • faktinės išlaidos, kurias galima deklaruoti, jei projekto sutartyje nustatyti individualūs fiksuotieji įkainiai ar fiksuotosios sumos, bet veiklos vyksta kitu būdu, nei planuota (pvz. nuotoliniu būdu);
 • naujos veiklos, susijusios su pandemijos įveikimu ir tokie projektai gali būti baigti iki pateikiant paraišką (reikalingas Finansų ministerijos pritarimas).  
Iškilus klausimams, projektų vykdytojus kviečiame kreiptis į juos kuruojančius Lietuvos verslo paramos agentūros Investicijų valdymo tarnybos skyrių projektų vadovus. Taip pat galite rašyti specialiai sukurtu el. paštu [email protected].

Dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su Laikinosios tvarkos taikymu, skelbiame klausimų ir atsakymų sąraše. Jeigu turite klausimą, pažiūrėkite jame – galbūt atsakymą jau rasite.

Bendrais klausimais galite rašyti bendruoju ES fondų administravimo klausimams skirtu el. paštu [email protected]. Informacija apie ES fondų administravimo srities aktualijas, dokumentus, svarbias nuorodas, atsakymus į klausimus nuolat talpinama esinvesticijos.lt svetainės rubrikoje ESfondaiCOVID-19.
 

2020 m. kovo mėn. informacija

Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Tam tikslui Finansų ministras 2020 m. kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.
 
Pagrindiniai pakeitimai:
 
 • projekto vykdytojo prašymu gali būti skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje;
 • maksimalus avansas projektui gali būti didinamas iki 50 %  projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos;
 • avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų, tik kai avanso suma yra iki 30 000 Eur.
 • trumpinamas tarpinio mokėjimo prašymo apmokėjimo terminas iki 11 d. d. (avanso išmokėjimas – iki 7 d. d.);
 • mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol;
 • reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą atsisakoma, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės
Finansų ministerija ir įgyvendinančiosios institucijos, siekdamos kuo lankstesnio ir sklandesnio ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo, projektų vykdytojus ragina:
 
 • greičiau atsiskaityti su tiekėjais už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Projekto vykdytojas, gavęs lėšas, tiekėjo sąskaitą apmoka per 3 d. d. Kitais atvejais pirkimo sutartyse rekomenduojama numatyti ne ilgesnį nei 15 d. terminą;
 • teikiant mokėjimo prašymą iš pirmo karto pateikti visus reikiamus ir teisingus dokumentus. Kitu atveju dokumentus reikės patikslinti per 2 d. d., o to nepadarius bus išmokama tik ta suma, kuri pateiktuoju mokėjimo prašymu bus pagrįsta;
 • vietoj galutinio mokėjimo prašymo pateikti tarpinį, jei numatyta patikra projekto vietoje dėl karantino režimo ir panašių apribojimų negalima (nebent su agentūra būtų susitarta kitaip).
Kol šalyje paskelbtas karantino režimas ir panašūs apribojimai:
 
 1. ministerijoms kvietimuose teikti paraiškas pakeitus terminus jau paskelbtų ir laikinosios tvarkos įsigaliojimo dieną galiojančių kvietimų paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 14 dienų;
 2. projekto veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma padaryti iš esmės nemažinant veiklų vykdymo kokybės (pvz.: mokymai, konsultacijos ir pan.). Apie projekto veiklų vykdymo formos pasikeitimą projekto vykdytojas turi informuoti agentūrą, kuri nurodys, kokius dokumentus reikės teikti nuotoliniu būdu vykdomoms veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti;
 3. gavus projekto vykdytojo prašymą projekto veiklų įgyvendinimo terminas atidedamas ir/ar pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;
 4. patikros vietoje vykdomos nuotoliniu būdu (pvz. gaunant nuotraukas, video įrašus ir pan.) jas fiziškai pakartojant pasibaigus karantino režimo laikotarpiui;
 5. įgyvendinančiųjų institucijų organizuojami informaciniai susitikimai ir mokymai galimiems pareiškėjams vykdomi nuotoliniu būdu.
Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant viešųjų pirkimų sutartis force majeure aplinkybė taikoma pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodytas sąlygas: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu.
 
Kilus klausimams dėl Laikinosios tvarkos įgyvendinimo, projektų vykdytojus kviečiame kreiptis į juos kuruojančius Lietuvos verslo paramos agentūros Investicijų valdymo tarnybos skyrių projektų vadovus. Taip pat galite rašyti specialiai sukurtu el. paštu [email protected].
 
Bendrais klausimais dėl Laikinosios tvarkos galite rašyti į tam tikslui skirtą el. pašto adresą: [email protected]. Kartu atsakymus bus rasti lengviau! 
 
2020 m. lovo 23 d. finansų ministro įsakymu priimta Laikinoji tvarka bus peržiūrima ir papildoma, jei tai bus būtina siekiant dar sklandesnio ir spartesnio projektų įgyvendinimo. Tvarka paskelbta ir www.esinvesticijos.lt svetainėje, rubrikoje ESfondaiCOVID-19. Šioje rubrikoje bus skelbiama ir kita aktuali informacija. Kviečiame svetainėje www.esinvesticijos.lt užsisakyti naujienlaiškį ir laiku gauti informaciją!
 
Būkite sveiki ir saugūs!    


Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 05 d.

< Atgal
 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.