kovo
24

Kodėl rengiant MTEP paraišką būtina vadovautis „Frascati“ ir „Oslo“ vadovais?

LVPA primena, kad šaltiniai, kuriais privalu vadovautis ruošiantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos (MTEP) krypties projektus yra „Frascati“ ir „Oslo“ vadovai. Paraiškų vertinimo metu pastebima, kad kai kurie tyrimai neteisingai interpretuojami ir klaidingai priskiriami MTEP veiklai, iki galo neįvertinant, kokie iš tiesų yra siekiami rodikliai. Tad vykdantiems MTEP veiklą ir siekiantiems subsidijų, agentūra primena, ką svarbu žinoti dar prieš pateikiant paraišką.

Kodėl naudojamas „Oslo“ vadovas, kai „Frascati“ išsamiai apibrėžia MTEP?

„Frascati“ vadovas skirtas MTEP vertinimui, klasifikavimui ir duomenų apie MTEP rinkimui, „Oslo“ vadovas skirtas inovacijų klasifikavimui ir duomenų apie inovacijas rinkimui.

Inovacijos suprantamos kaip praktinis idėjų įgyvendinimas, kurio rezultatas – naujų prekių ar paslaugų pristatymas arba prekių ar paslaugų pasiūlymo tobulinimas. Tačiau inovacijų kūrimas nebūtinai siejamas su MTEP veiklomis, pavyzdžiui, inovacijas galima sukurti ir diegiant ar perkant naują technologinę įrangą bei apmokant darbuotojus su ja dirbti.

Naujausioje Oslo vadovo redakcijoje 2.64. punktu nurodoma: „4 skyriuje nustatoma inovacinė veikla, kurią įmonės vykdo, siekdamos plėtoti inovacijas. Šią veiklą gali apibūdinti žinios, kuriomis ji yra grindžiama ir kurias ji generuoja, arba inovacijos proceso etapas, kuriame ši veikla yra vykdoma. Ji apima MTEP, inžineriją, dizainą ir kitas kūrybinės veiklos rūšis, rinkodaros bei prekių ženklų vertės kūrimo veiklą, su IN susijusią veiklą, darbuotojų mokymo veiklą, programinės įrangos kūrimo ir duomenų bazių veiklą, taip pat veiklą, susijusią su materialiojo turto įsigijimu ar nuoma, bei inovacijų valdymo veiklą.“

Toliau, 2.65 punktu pabrėžiama, kad „<...> pagal oficialią apibrėžtį MTEP nėra nei pakankama, nei būtina inovacinės veiklos ar inovacijų sąlyga.“

Kitaip tariant, inovacija pati savaime neapsprendžia projekto MTEP pobūdžio.

Ar tikrai vykdomi tyrimai yra MTEP?

Remdamasi projektų vertinimo patirtimi LVPA pastebi, kad neretai pareiškėjai žinių trūkumą sieja su projekto įgyvendinamumo tyrimais ar galimybių studija ir šį trūkumą priskiria MTEP.

„Tačiau svarbu pasitikrinti, kas nurodoma Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijose – „Frascati“ vadove. Šiuo atveju 2.113 punktu rašoma: „Siūlomų inžinerinių projektų tyrimai, naudojant esamas metodikas papildomai informacijai gauti prieš priimant sprendimą dėl jo įgyvendinimo, nelaikomi MTEP“, – pažymi LVPA ekspertas Rimantas Jančauskas.

Daugiau tokių įgyvendinamumo tyrimų pavyzdžių:

·       veiklos metu numatoma išsiaiškinti rinkoje esančių įrenginių techninius parametrus ar šių įrenginių pritaikomumą aktualiai situacijai, atlikti literatūros analizę techninei informacijai gauti;
·       įvairios esamos matavimo įrangos parinkimas projekto tikslams;
·       įvairios esamos įrangos, taip pat ir programinės, tarpusavio integravimo galimybių tyrimas;
·       esamų duomenų šifravimo modelių ir metodų bei protokolų tyrimas ir parinkimas.

Pareiškėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį, kad rinkos tyrimai, atliekami prieš priimant sprendimą dėl atskirų funkcionalumų vystymo, taip pat neklasifikuojami kaip MTEP.

Siekis suprasti atskirų sprendimų ir produktų poreikį, siekis ištirti kuriamo produkto ar sprendimo funkcinių savybių poreikį, šių savybių susiejimas su vartotojo pasitenkinimu priskirtina rinkos tyrimams.

5 pagrindiniai „Frascati“ kriterijai

LVPA pastebi, kad pareiškėjai pateiktuose dokumentuose dažnai naudoja tokius žodžius kaip unikalus, išskirtinis, pasaulinė naujovė ir panašius. Tai savaime dar nieko nesako apie paraiškos atitikimą MTEP.

Būtina akcentuoti sprendžiamą problemą, kadangi kuriamas prototipas nebus pasaulinė naujovė paraiškoje neįvardijus „pasaulinės problemos“ ir nenumačius jos sprendimo būdų. Pareiškėją pirmiausia turi dominti problemos formulavimas, galimi problemos sprendimo būdai ir veiklų atitikimas MTEP.

Naujas žinias generuoja ir eksperimentinė plėtra (EP), ne vien taikomieji moksliniai tyrimai (TMT). Primename, kad tam, jog veikla būtų pripažinta MTEP veikla, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus. 2.7 „Frascati“ vadovo punktu nurodoma, jog veikla turi būti:
● nauja (originali);
● kūrybiška;
● neapibrėžta;
● sisteminga;
● perduodama ir (arba) atkartojama.

Šie kriterijai galioja tiek moksliniams tyrimams, tiek ir eksperimentinei plėtrai.

Kaip išvengti klaidų sudarant biudžetą?

Sudarant projekto biudžetą venkite nurodyti tas pačias atsakomybes skirtingoms pareigybėms. Nors dalinai atsakomybės gali susidubliuoti, tačiau iš esmės skirtingos pareigybės reikalauja ir skirtingų atsakomybių. Sutampančios atsakomybės dažniausiai byloja apie neatliktus namų darbus ruošiant paraišką.

„Sudarydami projekto biudžetą, kaip taisyklė pareiškėjai didžiąją veiklų dalį priskiria taikomiesiems moksliniams tyrimams. Tai iš dalies suprantama, nes TMT finansuojama didesne dalimi nei eksperimentinė plėtra. Tačiau LVPA vertina projekto atitikimą MTEP ne tik bendrai, bet ir pagal konkrečių veiklų priskyrimo TMT ar EP pagrįstumą“, – akcentuoja Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Inga Lukošiūnaitė.

Su tuo susijęs paraiškos MT ir EP tyrimų atskyrimas ir klasifikavimas. Pareiškėjai dažnai akcentuoja, kad dar nėra kuriamo prototipo/maketo, todėl tam, kad jis atsirastų, reikalingi TMT. Kaip argumentas nurodomas LRV Nutarimas dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo 2012 m. birželio 6 d. Nr. 650, apibrėžiančio technologinės parengties lygius (TPL). Tačiau šis TPL turi prasmę tik kai projektas pripažįstamas kaip MTEP. Pats MTEP vertinamas remiantis „Frascati“ vadovo sąvokomis ir išaiškinimais dėl veiklų priskyrimo MTEP.

Taigi negalima atskirti „Frascati“ vadovo TMT sampratos nuo minėto Nutarimo dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo. Tai, kad dar nėra prototipo/maketo, savaime nereiškia, kad jam sukurti reikalingi TMT.

Eksperimentinė plėtra pagal „Frascati“ vadovą

Analizuojant tai, ką dar būtinai turi pasitikrinti pareiškėjai, ruošiantys MTEP krypties paraiškas, „Frascati“ vadove, anot LVPA eksperto R. Jančausko, būtina prisiminti, ką vadovas sako ir apie eksperimentinę plėtrą.

2.34 punktu nurodoma: „Eksperimentinės plėtros sąvokos nereikėtų painioti su „produkto kūrimo“ sąvoka, kuri žymi bendrą procesą, apimantį visus etapus – nuo idėjų ir koncepcijų formulavimo iki komercializavimo, siekiant įvesti į rinką naują produktą (prekę arba paslaugą). Eksperimentinė plėtra apima tik vieną galimą produkto kūrimo etapą, kuriame faktiškai patikrinamas bendrų žinių pritaikomumas pagal konkrečią paskirtį, reikalingas produkto kūrimo procesui sėkmingai užbaigti.

Eksperimentinės plėtros etape įgyjama naujų žinių ir šis etapas užbaigiamas tada, kai jau MTEP identifikavimo kriterijai (naujumas, neapibrėžtumas, kūrybiškumas, sistemiškumas, perduodamumas ir (ar) atkartojamumas) nebėra tinkami.....“.


Pavyzdžiui, programinės įrangos kūrimo projektai, kurių metu taikomi atskiri žinomi matematiniai metodai, bet nėra įgyjama naujų žinių ar nėra tenkinamas bent vienas iš MTEP identifikavimo kriterijų,  nepriskirtini eksperimentinei plėtrai. Tai galioja ir AI (dirbtinio intelekto) taikymo atvejais.

Dažnai riba tarp įprastinių programavimo veiklų ir MTEP nėra aiškiai išskirta, tačiau svarbu prisiminti, kad MTEP atveju reikalingas tam tikras „išradimo žingsnis“, projekto kokybę perkeliantis į aukštesnį lygį, lyginant su įprastomis programavimo veiklomis pagal pateiktą specifikaciją.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad operatyviam paraiškų ekspertiniam vertinimu atlikti itin svarbus yra paraiškų parengtumas. Neužpildytos ar neišsamiai užpildytos visos reikiamos dokumentų formos, pavyzdžiui, verslo planas, ar nepateikti visi reikiami dokumentai, pavyzdžiui, komerciniai pasiūlymai biudžeto išlaidoms pagrįsti ištęsia paraiškų vertinimo terminus, kadangi tokiu atveju LVPA papildomai kreipiasi į pareiškėją, prašydama atsakyti į iškilusius klausimus.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.