rugsėjo
29

„Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ Nr. 01

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017-09-29.
 
Kvietimo pabaiga: 2017-12-29.
 
Kvietimo biudžetas: 8 000 000 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 200 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.
 
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti, kurios nustatomos lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis (paaiškinimą žiūrėti 29.1 papunktyje), kurios tikėtina būtų įvykdytos be pagalbos, t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, susijusios su biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio valdymu, tiesiogiai projekto veiklai (-oms) vykdyti reikalingos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas.

Finansuojama veikla: remiama veikla apima nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
 
Paraiškų pateikimo būdas: Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).


Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 29 d. 24:00 val. pateiktos
paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. gruodžio 29 d. 24:00 val.

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Energetikos ministerijos išaiškinimas dėl katilinių įrengimo. Energetikos ministerijos išaiškinimas dėl biokuro katilo priedų ir kt.
3. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (Aprašo 1 priedas).
4. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė (Aprašo 2 priedas).
5. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (Aprašo 3 priedas).
6. Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas).
7.  Informacija apie valstybės pagalbą projektui (Aprašo 5 priedas).
8. Iš dalies užpildyta paraiškos forma. Infografikas, kaip užpildyti paraišką.
9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
11. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
12.  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų pateikimo per duomenų mainų svetainę instrukcija.
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

2. Dažniausiai užduodami klausimai.

3. Įgaliojimo pavyzdys. 

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Priemonės pristatymas

Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai

Paraiškų teikimas per DMS. Vaizdo įrašas.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 7456.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.


Informacija pateikta 2017 m. gruodžio 20 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.