spalio
28

„COVID-19 MTEP“ Nr. 1

Kvietimo pradžia: 2020 m. spalio 28 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 27 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 30 000 000 Eur .

Priemonės tikslas –  skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19.

Remiama veikla: su COVID-19 susiję MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, įskaitant projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19. Pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) vien tik naujų produktų ir technologijų sertifikavimo veikla negalima.
 

Tinkami pareiškėjai  –  įmonės. 
Partneriai negalimi, išskyrus atvejus, kai projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis

Didžiausia galima finansavimo suma –  1 000 000 Eur .
 
Paraiškų teikimo tvarkapareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
 
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. lapkričio 27 d. 24 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. lapkričio 27 d. 16 val.

Dokumentai:

1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA).
2.Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS). 
Kartu su paraiška turi būti pridedamas ir įgaliojimas. 
Rekomendacijos dėl teikiamų paraiškos priedų.
3. PFSA 3 priedas.
4. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas)
5. Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį.
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
7. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
8. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
9. Detali biudžeto lentelė.
10. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.
11. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
12. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
13. Inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa.
14. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):

Paraiškų teikimas per DMS.

Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
el. p. [email protected];
tel. 8 620 16929.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.: 
el. p. [email protected],
tel. 8 682 84182.Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.