liepos
20

„Eco-inovacijos LT“ Nr. 3

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2018 m. liepos 20 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. spalio 1 d.
 
Kvietimo biudžetas:  1 500 000 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  
1. jeigu įgyvendinama priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau – Aprašas) 10.1 papunktyje nurodyta veikla – 20 000 Eur;
2. jeigu įgyvendinama Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla – 30 000 Eur;
3. jeigu įgyvendinamos abi Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos – 50 000 Eur, laikantis Aprašo 35.1 ir 35.2 papunkčiuose nustatytų apribojimų.
 
Tinkamas pareiškėjas: 
labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu).
 
Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnolologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.
 
Finansuojamos veiklos: netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:
1) AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
2) ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
- pagal de minimis reglamento nuostatas:
1. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos. Rinkoje esanti standartinė programinė įranga – programinė įranga, kuri turi apibrėžtą funkcionalumą, galinti veikti neatliekant papildomų programavimo darbų, turi pavadinimą bei licencijavimo taisykles (programinė įranga turi būti licencijuojama) ir buvo anksčiau parduota rinkoje. Standartinė programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui. Standartinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų, tenkančių Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos veiklos „AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas“ įgyvendinimui;
2. patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos). Sertifikato pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti;
- pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnį yra laikomos išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo bei gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimo klausimais, taip pat ekologinio projektavimo klausimais įsigijimas.

Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti nuolatinės ar periodinės, taip pat jos negali būti susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis kaip skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms ar reklamai. Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti skirtos paraiškai rengti ir projektui administruoti.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 54 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – LVPA raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. spalio 1 d. 16.00 val.

Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, pateikta čia.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentai:
 

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

2.
Dažniausiai užduodami klausimai dėl DMS. 

3.
Įgaliojimo pavyzdys. 

4.
Aktuali Ryšių reguliavimo tarnybos informacija.

Seminaro pareiškėjams (2018-09-05) medžiaga
 

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7424.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.