kovo
30

„Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas“ Nr. 2


Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2018 m. kovo 30 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. gegužės 29 d. 
 
Kvietimo biudžetas: 13 661 016,08 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 
 
Tinkamas pareiškėjas: elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.
 
Kvietimo tikslas: siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.
Finansuojamos veiklos: 1. transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus; 2. elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis; 
projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;
2. „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) išlaidos;
išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 63 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).
 
Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.

Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA) per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 29 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų aprašo 63 punkte nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. gegužės 29 d. 24:00 val.

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (3 priedas).

4. Informacija apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus (4 priedas).

5. Informacija apie technologinius nuostolius elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose (6 priedas). 

6. Paraiškos formaInfografikas, kaip užpildyti paraišką.

7. Investicijų projektų rengimo metodika ir skaičiuoklė. 

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

11. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 4 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.