vasario
22

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Bendra kvietimo informacija
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. vasario 22 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2016 m. balandžio 22 d. 
 
Kvietimo biudžetas: 10 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 8 000 000 Eur, 50 proc. 
 
Tinkamas pareiškėjas: Juridiniai asmenys, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantys skirstomuosius tinklus, esančius jų veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantys skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintys atitinkamą veiklos licenciją.
 
Kvietimo tikslas: Siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Finansuojamos veiklos:
1. transformatorių pastočių ir skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
2. elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. statybos, rekonstravimo, modernizavimo, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;
2. projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;
3. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) išlaidos. Finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo laikotarpį, tai yra finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) būdu įsigytas ilgalaikis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.

Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę.
Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 22 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. balandžio 22 d. 15:00 val. 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2016 m. balandžio 22 d. 15:00 val.
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
Dokumentų sąrašas
 
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (3 priedas).

4. Informacija apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus (4 priedas).

5. Informacija apie technologinius nuostolius elektros skirstomųjų tinklų įrenginiuose (6 priedas). 

6. Paraiškos forma. 

7. Investicijų projektų rengimo metodika ir skaičiuoklė. 

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

11. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
 
Konsultacijos
 
El. paštu ir registracija į susitikimą LVPA: [email protected]

Konsultuojantys asmenys:

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 7456.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091 .
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė,el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
Pateiktos paraiškos
 

Įsakymas dėl finansavimo

Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.