gegužės
31

Priemonės „Naujos galimybės LT“ Nr. 2 kvietimas (MVĮ pavieniui)

 
Bendra kvietimo informacija:
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 31 d., 13.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d., 16.00 val. 

Kvietimo biudžetas: 6 500 000 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 45 000 Eur.

Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus finansinius metus) pagal pateiktus paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus paskutinės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus. Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą).

Kvietimo tikslas: Paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Kvietimo tinkamos išlaidos pareiškėjams:  pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Paraiškų pateikimo būdas: 
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.
 
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 2 d. 24:00 val.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. rugpjūčio 2 d. 16:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo skelbimas

2. Projekto finansavimo aprašas

3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengta pagal Aprašo 5 priedą.

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

6. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

7. „Vienos įmonės" deklaracija.

8. Informacija apie valstybes, taikančias embargą eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos produktams. 

9. Informacija dėl de minimis pagalbos.

10. Informacija dėl Rusijos federacijos taikomo embargo.

11. Rodiklių skaičiavimo lentelė.
Fiksuotų įkainių pažyma
Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos.
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius vienam tarptautinėje parodoje dalyvaujančiam projekto vykdytojui.
Nustatyti dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau – fiksuotieji įkainių dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.
Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius negu nurodyti Metodinių nurodymų dėl fiksuotųjų įkainių taikymo 13 punkte.
Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos bus apmokamos pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje (toliau – projekto sutartis) nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).
Galimi dokumentiniai įrodymai projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius, nurodyti fiksuotųjų įkainių pažymoje. Fiksuotųjų įkainių pažyma teikiama su mokėjimo prašymu, deklaruojant patirtas išlaidas.
Fiksuotų įkainių pažymos forma

Konsultacijos:
Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411;

LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus projektų vadovė Daina Lauciutė-Ledovskojienė, el. p. [email protected] , tel. (8 5) 268 7423;

LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091; 

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė,el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Registracija į susitikimus [email protected].

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
 
1. Seminaro skaidrės:
Pagrindiniai pagalbos reikalavimai priemonei „Naujos galimybės LT“.
Priemonės „Naujos galimybės LT“ pristatymas.

2. Seminaro vaizdo įrašai:
 - Pagrindiniai pagalbos reikalavimai;
 - Priemonės pristatymas. 
Pateiktos paraiškos
 
Skirtas finansavimas
 
 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.