lapkričio
22

„Smart FDI“ Nr. 3


Kvietimo pradžia: 2020 m. lapkričio 23 d. 

Kvietimo pabaiga: 2020 m. gruodžio 23 d. Kvietimas SUSTABDYTAS 2020-11-23.

Vadovaujantis priemonės „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punktu, kvietimas sustabdytas anksčiau negu kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinė diena, nes pagal pateiktas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 20 000 000 Eur.

Priemonės tikslas – į Lietuvą pritraukti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal sumaniąją specializaciją.

Remiama veikla: 1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.


Tinkami pareiškėjai ir partneriai – užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, užsienio investuotojas (įmonė) arba jo įsteigtas filialas Lietuvoje.


Projektui įgyvendinti galimi partneriai. Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
- Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai partneriai negalimi;
- jei Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža įmone, maža įmone ir (ar) vidutine įmone.

Didžiausia galima finansavimo suma –  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur; Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 6 500 000 Eur ; Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai – 500 000 Eur.

Mažiausia galima finansavimo suma – 500 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Aprašo 86 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-12-23 24:00 val.  
Kvietimas SUSTABDYTAS 2020-11-23.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-12-23 16:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.


Dokumentai:

1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2.

2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS). Kartu su paraiška turi būti pridedamas ir įgaliojimas.
 
Rekomendacijos dėl teikiamų paraiškos priedų.

3. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas.

4. MTEP verslo planasRekomendacijos.

5. Verslo plano finansinė dalis.

6. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas).

7. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas).

8. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1C (vykdant aprašo 10.3 punkte nurodytas veiklas).

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma. 

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
 
11. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

12. MVĮ apibrėžties vartotojo vadovas

13. „Vienos įmonės“ deklaracija (vykdant aprašo 10.3 veiklą).

14. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
 

15. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

16. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

17. Inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programa.

18. Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį.

19. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

20. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.


Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):

Paraiškų teikimas per DMS.

Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
tel. 8 615 32736 ir el. p. [email protected].

Dėl paraiškų pateikimo per DMS 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. [email protected].
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.