Seminarų medžiaga

2022-07-18 Nuotoliniai mokymai priemonės „Expo sertifikatas LT“ projektų vykdytojams

Mokymų vaizdo įrašas yra čia Mokymų garso įrašas yra čia

2022-06-29 Nuotoliniai mokymai priemonių „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ ir „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų vykdytojams

Mokymų vaizdo įrašas yra čia Mokymų garso įrašas yra čia

2022-06-28 Nuotoliniai mokymai priemonės „Naujos galimybės LT“ projektų vykdytojams

Mokymų vaizdo įrašas yra čia Mokymų garso įrašas yra čia
2022-05-19 Nuotoliniai mokymai priemonės „SmartInvest LT+“ projektų vykdytojams


2022-03-09 Nuotoliniai mokymai priemonės „Expo sertifikatas LT“ pareiškėjams 2022-03-03 Nuotoliniai mokymai priemonės „Naujos galimybės LT“ pareiškėjams 2022-02-15 Nuotoliniai mokymai priemonių „E.komercijos modelis COVID-19“ ir „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų vykdytojams


2022-01-20
Nuotoliniai mokymai priemonių
“Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ ir „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ pareiškėjams
2021-10-07
Nuotoliniai mokymai priemonės „SmartInvest LT+“ pareiškėjams

2021-09-02
Nuotliniai mokymai priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“ pareiškėjams


2021-08-03
Nuotoliniai mokymai priemonės „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ pareiškėjams
2021-06-22
Mažeikių rajono savivaldybės ir LVPA nuotolinis seminaras „
ES investicijos Mažeikiuose ir Telšių regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“

2021-05-20
Vilniaus regiono plėtros tarybos ir LVPA nuotolinis seminaras „ES investicijos Vilniaus regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“

2021-05-12
Tauragės regiono plėtros tarybos ir LVPA nuotolinis seminaras „ES investicijos Tauragės regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“

2021-05-06
Marijampolės regiono plėtros tarybos ir LVPA nuotolinis seminaras „ES investicijos Marijampolės regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“

2021-05-05
Panevėžio regiono plėtros tarybos ir LVPA nuotolinis seminaras „ES investicijos Panevėžio regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“

2021-05-04
Alytaus regiono plėtros tarybos ir LVPA nuotolinis seminaras „ES investicijos Alytaus regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“


2021-04-01
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų nuotolinis seminaras „LVPA administruojamos ES struktūrinių fondų investicijos Šiaulių bei Telšių regionuose“

2021-03-31
Klaipėda ID nuotolinis seminaras „ES investicijos Klaipėdos regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos“

2021-03-17
Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų nuotolinis seminaras „LVPA administruojamos ES struktūrinių fondų investicijos Panevėžio ir Utenos regionuose“. 

2021-02-22
Nuotolinis seminaras „COVID-19 MTEP“ projektų vykdytojams

2021-02-19
Nuotolinis seminaras „COVID-19 produktai“ projektų vykdytojams

2021-01-22
Nuotolinis seminaras „
Skaitmenizavimo versle projektai: ES investicijų ir verslo tendencijos

2021-01-21
Nuotolinis seminaras „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“


2020-12-09
Nuotolinis seminaras priemonių „ECO-inovacijos LT+“ ir „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų vykdytojams


2020-10-26
Nuotoliniai mokymai projektų finansininkams „Finansininko valanda“

2020-10-22
Priemonių „COVID-19 produktai LT“ ir „COVID-19 MTEP tyrimai“ pristatymas
2020-10-07
Mokymai priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų vykdytojams
2020-07-02
Mokymai priemonės „Dizainas LT“ projektų vykdytojams
2020-06-30
„Eco-inovacijos LT+“ klausimų-atsakymų sesija
2020-06-30
Mokymai priemonės „Eksperimentas“ projektų vykdytojams

2020-06-10
Nuotolinis seminaras 
„Pramonės skaitmeninimas – investicija į ilgalaikį augimą“

2020-05-06
Nuotolinis seminaras „Eco-inovacijos LT+“

2020-04-02
Nuotolinis seminaras „Pramonės skaitmeninimas LT“ 

2020-03-25
„Atsinaujinančių energijos išteklių pramonei LT+“ klausimų-atsakymų sesija

2020-02-12
Seminaras
 Atsinaujinančių energijos išteklių inovacijos: ką renkasi verslas?

2020-02-11
Seminaras Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ pareiškėjams


2020-02-06
Seminaras Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Skaitmeninių inovacijų centrai“ pareiškėjams

2020-01-29
Seminaras Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Dizainas LT“ pareiškėjams
2020-01-28
Seminaras „Rizikų valdymu pagrįstas projektų valdymas“
2019-11-21
Seminaras priemonės „Eksperimentas“ pareiškėjams Kaune

2019-11-05
Seminaras ES struktūrinių fondų priemonės „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3 projektų vykdytojams
2019-11-08
Praktinis seminaras projektų vykdytojams „Finansininko valanda“

2019-10-10
Seminaras-diskusija „Saulės energetika-palankios galimybės sutaupyti“

2019-10-09

Seminaras Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Verslo klasteris LT“ Nr. 2 projektų vykdytojams 2019-10-03
Seminaras „Aplinkosaugos priemonių finansavimo galimybės įmonėms“


2019-10-02
Seminaras priemonės „Expo sertifikatas LT“ pareiškėjams (kvietimas Nr. 3)
2019-09-26
Seminaras „Maisto inovatorių galimybės“ (Babtai)


2019-09-17
Seminaras „ES investicijos verslui Klaipėdos regione“

2019-09-10
Seminaras „Regio potencialas LT“ projektų vykdytojams

2019-09-03
Seminaras „Smart FDI“ Nr. 2 pareiškėjams


2019-07-09 (Vilnius)
Seminaras „Žemės energijos panaudojimas. ES finansuojamos MTEPI priemonės energetikos plėtrai: pasiekimai ir galimybės“  2019-07-02 (Vilnius)
Priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ seminaras projektų vykdytojams (Nr. 1 kvietimas) 2019-06-11 (Vilnius) 
Seminaras „Atsinaujinančios energetikos tyrimai Lietuvoje ir sumanios specializacijos iššūkiai“


2019-05-16 (Vilnius)
Praktinis seminaras „Finansininko valanda“

2019-04-09 (Vilnius)
Priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ seminaras projektų vykdytojams (Nr. 1 kvietimas)
2019-03-14 (Vilnius)
Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ seminaras projektų vykdytojams (Nr. 1 (4) kvietimas)

2019.02.28 (Vilnius)
Seminaras priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ pareiškėjams (kvietimai Nr. 5 ir Nr. 6)

2019.02.12 (Vilnius)
Seminaras priemonės „Eco-inovacijos LT+“ pareiškėjams (kvietimas Nr. 3)


2019.01.23 (Vilnius)
Seminaras priemonės „Verslo klasteris LT“ pareiškėjams (kvietimas Nr. 2):
2019.01.16 – 2019.02.13
Seminarų ciklas „ES investicijos verslui regionuose" (Kaune (01.16), Klaipėdoje (01.17), Šiauliuose (01.22), Panevėžyje (01.24), Alytuje (02.13):

2019.01.15 (Vilnius)
Seminaras priemonės „Naujos galimybės LT“ (pavienėms įmonėms) pareiškėjams (kvietimas Nr. 5):
2018.12.12
Seminaras „Investicijos į inovatyvią gamybą Lietuvos regionuose: priemonės „Regio potencialas LT“ pristatymas“

2018.09.21 - 2018.11.15
Seminarų ciklas „ES investicijos verslui regionuose" (Utenoje, Marijampolėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje):

2018-09-06 (Vilnius)
Klausimų ir atsakymų sesija priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ pareiškėjams (kvietimas Nr. 1 (4)

2018-09-05 (Vilnius)
Seminaras priemonės „Eco-inovacijos LT“ pareiškėjams (kvietimas Nr. 3)


2018-06-29 (Tauragėje)
Kaip sekasi panaudoti ES investicijų priemones regione? Situacija, tendencijos, kvietimų teikti projektų paraiškas planai 2018–2019 m. (ŪM)
2018-06-22 (Panevėžyje)
Seminaras „Metas veikti 2018 m.: aktualios ES investicijų priemonės verslui"  2018-06-19 (Kaune) 
Seminaras „Metas veikti 2018 m.: aktualios ES investicijų priemonės verslui" 

2018-06-21 (Vilniuje)
Priemonės "Pramonės skaitmeninimas LT" pristatymas.


2018-06-15
Seminarų ciklas „ES investicijos verslui regionuose" (Telšiuose)
2018-06-08
Seminarų ciklas „ES investicijos verslui regionuose" 
(Alytuje)

2017–07–20
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Smart FDI"

2017–07–04
Seminaras projektų vykdytojams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
2017–05–31
Seminaras projektų vykdytojams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Dizainas LT“  2017-04-21
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Eco-inovacijos LT" 2017-04-19
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Auditas pramonei LT" 2016-11-21
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" 2016-11-10
Klausimų – atsakymų sesija pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Dizainas LT" 2016-10-11
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Dizainas LT" 2016-07-22
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, II etapas  2016-06-15
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“ (pavienėms įmonėms) 2016-06-08
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Inoklaster LT“ 2016-05-25 
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Verslo klasteris LT“ 2016-05-19
Seminaras pareiškėjams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „SmartInvest LT+“
2016-05-12
Seminaras projektų vykdytojams pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „E-verslas LT“ 2016-05-05

Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 
„Eco-inovacijos LT+“ 2016-04-27
Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 
„DPT pramonei LT+“ 2016-01-24

Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 
„Eco-inovacijos LT“ 2016 01 19

Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „SmartInvest LT+“ 2016 02 03
Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 2016 01 26
Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ 2016 01 19
Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ 2015 11 09
Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Procesas LT“ Seminaro vaizdo įrašai: 2015 09 03
Seminaras pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Auditas pramonei LT“ 2015 08 27 - 2015 09 02
Seminaro pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „E-verslas LT“
2015 02 12 - 2015 03 03
Seminarų pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemones „Regio Invest LT+“, „Expo sertifikatas LT“, „Naujos galimybės LT" skaidrės

Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 28  d. 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.