Konkurso sąlygų tikslinimas

Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, projekto vykdytojas arba partneris savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, projekto vykdytojas arba partneris privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui. Sąlygų patikslinimus būtina išsiųsti ir pirkimo dokumentus paėmusiems tiekėjams.

Pavyzdys: Pirkimo sąlygose buvo nurodyta, darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius. Paaiškėjo, kad darbus reikia atlikti per 6 mėn., tokiu atveju, jei skelbime buvo nurodytas darbų atlikimo terminas, skelbimas turi būti patikslintas ir informuoti sąlygas paėmę tiekėjai. Jei reikia - pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kad tiekėjai spėtų patikslinti pasiūlymo kainą, darbų atlikimo grafiką ir dokumentus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Jei papildomai prašome trečios šalies išduodamo dokumento, terminas turi būti to dokumento išdavimo terminas bei dar šiek tiek laiko - pvz. 3 darbo dienos.

Tiksli teisės akto formuluotė