1.Negauta tinkamų pasiūlymų

Pirkti iš vieno tiekėjo galima šiais atvejais:
Jei įvykus konkursui, negavome nei vieno tinkamo pasiūlymo.

Pavyzdys - jei nebuvo gauta pasiūlymų, arba tiekėjai, pateikę pasiūlymus, neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, arba pasiūlymai neatitinka nustatytų reikalavimų – siūloma ne tai, kas perkama, projekto vykdytojas gali pirkti iš vienintelio tiekėjo, tačiau pirkimo sąlygos turi būti iš esmės nekeičiamos.

2.Vienintelis tiekėjas

Kai paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali atlikti tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises tuos darbus vykdyti ar teikti paslaugas..

Pavyzdys - Techninio projekto korektūros paslaugas arba jo vykdymo priežiūrą galima pirkti iš techninio projekto autoriaus, kadangi tai nustatyto projektavimą reglamentuojantys teisės aktai.

3.Įrangos nesuderinamumas

Pirkti iš vieno tiekėjo galima tada, kai siekiant pakeisti ar padidinti turimų prekių kiekį, pakeitus tiekėją reikėtų įsigyti medžiagų ar įrangos , turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas.

Pirkimas iš vienintelio tiekėjo yra pateisinamos tik tada, kai prekių pirkti iš kito tiekėjo būtų neverta, kadangi jos būtų nesuderinamos arba jų naudojimas kartu keltų didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų ir perkant tokias prekes būtų neracionaliai panaudotos jų pirkimui skirtos lėšos.

Pavyzdys - priėmus daugiau darbuotojų, gali prireikti papildomų elektromagnetinių praėjimo kontrolės kortelių.

4.Nenumatyti papildomi darbai

Kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės sutarties nesukeliant didelių nepatogumų. Papildomų darbų kaina negali viršyti 50 proc. pagrindinės sutarties vertės.

Pavyzdys -  Prieš pradedant pastato rekonstrukciją buvo manyta, kad perdangos yra gelžbetoninės konstrukcijos, tačiau pradėjus darbus paaiškėja, kad perdangos yra medinės, todėl reikės papildomų darbų ir medžiagų joms sutvirtinti.

5.Mokslo ir kt. paslaugos

Kai perkamos mokslo, literatūros ir meno kūrinių autorių ar panašios paslaugos.

Pavyzdys - Perkamos aukštos kvalifikacijos, tarptautinį pripažinimą pelniusių mokslo (pvz. ekonomikos) sričių lektoriaus samdymas pranešimų skaitymui renginyje, kurio pagrindas yra perkamo lektoriaus autorinis kūrinys.

6.MTTP medžiagos ir kt.

MTTP paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs produktai tiesiogiai susiję su MTTP veikla. 

Įsigyjamos medžiagos, kurios yra būtinos prototipui sukurti, ir bus sunaudotos jį kuriant.

Pavyzdys -  Įmonė kuria unikalaus veido kremo receptą, ir numato gaminti jį iš ekologiškų augalų ekstraktų bei aliejų. Ekstraktus ir aliejus, reikalingus sunaudoti numatyto kremo prototipo kūrimui, įmonė gali pirkti pagal išimtį
 

7.Neviršija 60.000€

Pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo (paramos) lėšų, neviršija 60 000 eurų, įskaitant dėl to paties pirkimo objekto ar jo dalies jau sudarytas pirkimo sutartis. 

Pavyzdys -  Įmonė įrenginėja MTTP laboratoriją ir konkurso būdu nusipirko baldų, kurių vertė iš projektui skirtų finansavimo lėšų 100 000,00 eurų. Toliau vykdydama projektą, įmonė ketina įsigyti papildomų baldų, kurių vertė iš projektui skirtų finansavimo lėšų - 20 000,00 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad dėl to paties pirkimo objekto ar jo dalies buvo sudaryta sutartis, kurio vertė iš projektui skirtų finansavimo lėšų 100 000,00 eurų, papildomiems baldams šios išimties taikyti negalima.

8.Sutarties pasirašymas

Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. Jei pirmas eilėje esantis tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį, ją siūloma sudaryti antram pasiūlymų eilėje esančiame tiekėjui.

Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus tuos atvejus, jei jos pasikeičia derybų su tiekėjais metu.
 
Jei pirkimo dokumentuose buvo numatyta pareiga tiekėjui pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – būtina jo reikalauti ir pateikti agentūrai.

Tiksli teisės akto formuluotė