Administravimas

Viešoji įstai​ga Lietuvo​s verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendindama pagrindines veiklos sritis, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES SF) finansuojamomis priemonėmis: 
 
• ​Sudaro Projekto administravimo ir finansavimo sutartis (Projekto sutartis);
• prižiūri ir kontroliuoja įgyvendinamus projektus;
• tikrina ir vertina mokėjimo prašymus;
• kaupia informaciją apie suteiktą paramą, įtraukia duomenis į informacijos sistemą;
• atlieka kitas su ES SF finansuojamų priemonių projektų įgyvendinimu susijusias funkcijas.

Pagal LVPA struktūrą ES SF projekto įgyvendinimo kontrolės ir priežiuros veiklas atlieka:
 
• Projektų valdymo departamento skyriai (sutarčių sudarymas, koregavimas; pirkimų kontroliavimas; ataskaitų tikrinimas; vykimas į projektų patikras vietoje ir kt.); 
• Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius (mokejimo prašymų vertinimas, lešų patvirtinimas išmokejimui ir kt.);
• Komunikacijos skyrius (projekto viešinimo veiklų tikrinimas);
• Rizikos ir kokybės valdymo skyrius (projektų pažeidimų, rizikos nustatymas).​

Svarbiausi LVPA atstovai, prižiūrintys Jūsų projektą (skiriami pasirašius Projekto sutartį):
 
• Projektų vadovas;
• Projektų finansų vadovas.
 
Linkime Jums sėkmės įgyvendinant projektus! 


Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 21 d.