Darbo užmokestis

LVPA pareigybių darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių) 2016 metais:

Pareigybės pavadinimas 2016 m. I ketvirtis 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv.  2016 m. IV ketv.
Aukščiausio lygmens vadovai 2701 2701 2499 2499
Struktūrinio padalinio vadovas 1797 1802 1803 1813
Struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas, vyresnysis projektų vadovas, kontrolierius, vadybininkas 1472 1469 1469 1474
Projektų vadovas 1150 1146 1151 1154
Specialistas 1120 1124 1126 1106