Darbo užmokestis

LVPA pareigybių darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių) 2016 metais:

Pareigybės pavadinimas 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv.  2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. 2017 II ketv. 
Aukščiausio lygmens vadovai 2701 2499 2499 2492 2521
Struktūrinio padalinio vadovas 1802 1803 1813 1832 1834
Struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas, vyresnysis projektų vadovas, kontrolierius, vadybininkas 1469 1469 1474 1481 1484
Projektų vadovas 1146 1151 1154 1159 1162
Specialistas 1124 1126 1106 1122 1127