Darbo užmokestis

LVPA pareigybių darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių) 2017 metais:

Pareigybės pavadinimas
Pareigybės vidutinis
darbo užmokesčio dydis 2017 m. I ketv. (Eur)
Darbuotojų, einančių šias pareigas,  skaičius 2017 m. I ketv.
Pareigybės vidutinis
darbo užmokesčio dydis 2017 m. II ketv. (Eur) 
Darbuotojų, einančių šias pareigas,  skaičius 2017 m. II ketv.
Pareigybės vidutinis
darbo užmokesčio dydis 2017 m. III ketv. (Eur)
Darbuotojų, einančių šias pareigas,  skaičius 2017 m. III ketv. Pareigybės vidutinis darbo užmokesčio dydis, 2017 m. IV ketv. (Eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2017 m. IV ketv.
Aukščiausio lygmens vadovai 2492 2 2521 2 2431 1 2556 2
Struktūrinio padalinio vadovas 1832 16 1834 16 1974 16 1971 15
Struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas, vyresnysis projektų vadovas, kontrolierius, vadybininkas 1481 25 1484 24 1498 25 1628 25
Projektų vadovas 1159 62 1162 62 1153 60 1240 61
Specialistas 1122 25 1127 26 1134 25 1227 26

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduotys ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2017 metų III ketvirtį vertinimo rodikliai viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2017 metų IV ketvirtį nustatyti.  


Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 20 d.