Darbo užmokestis

LVPA pareigybių darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių) 2016 metais:

Pareigybės pavadinimas 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv.  2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. Darbuotojų skaičius
2017 m. I ketv.
Aukščiausio lygmens vadovai 2701 2499 2499 2492 2
Struktūrinio padalinio vadovas 1802 1803 1813 1832 16
Struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas, vyresnysis projektų vadovas, kontrolierius, vadybininkas 1469 1469 1474 1481 25
Projektų vadovas 1146 1151 1154 1159 62
Specialistas 1124 1126 1106 1122 25