Priemonės „Inogeb LT“ dokumentai

1. Projektų sąrašas. Projektų sąrašo pakeitimas (2017-06-15, koreguota projekto „Technologijų ir inovacijų populiarinimas (TIP)“ ES struktūrinių fondų suma). Dėl papildomo finansavimo (2017-10-20 įsakymas).

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.  Aprašo pakeitimai (2017-05-29). Aprašo pakeitimas (2017-12-04).

3. Paraiškos forma. 

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

5. Pateiktos paraiškos, skirtas finansavimas