Veiklos sritys

Pagrindinės veiklos sritys administruojant nacionalines ir ES investicijų lėšas:

•     skelbti kvietimus teikti paraiškas paramai gauti;
•     vertinti paraiškas;
•     sudaryti paramos sutartis;
•     prižiūrėti ir kontroliuoti įgyvendinamus projektus;
•     tikrinti ir vertinti mokėjimo prašymus;
•     kaupti informaciją apie suteiktą paramą, įtraukti duomenis į informacinę sistemą;
•     teikti nustatytą informaciją, kurios reikia paraiškų teikėjams paraiškoms parengti ir pateikti, rengti informacinius ir mokymo seminarus, kitus renginius;
•     viešinti suteiktų investicijų rezultatus ir naudą;
•     atlikti ir kitas priskirtas funkcijas.

LVPA gali būti priskiriamos ir kitos funkcijos, susijusios su investicijų administravimu ir įstatuose nurodytomis veiklomis.


Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 20 d.