balandžio
13

Priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas

Bendra kvietimo informacija:
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. balandžio 13 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2016 m. liepos 14 d.
 
Kvietimo biudžetas: 27 513 902 Eur .
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 900 000 Eur, 45 proc.
 
Tinkamas pareiškėjas: 
labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu). Partneriai negalimi.
 
Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. 
 
Finansuojamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).
 
Kvietimo tinkamos išlaidos:
1. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos. Finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe. 
2. numatytos darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
a) dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;
b) kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos. Darbų pabaiga – atitinkamos įrangos, įrenginių, kurių naudojimui reikalingos darbo vietos, įvedimo į eksploataciją diena;
c) kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos (ši nuostata bus traukiama į projekto sutartį).
Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas. Normos nustatomos vadovaujantis Finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta „Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“.
 
Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę (DMS).
 Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 14 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. liepos 14 d. 16:00 val. 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo skelbimas. 

2. Projekto finansavimo aprašas

3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengta pagal Aprašo 4 priedą

5. Verslo planas. Verslo plano finansinė dalis. 

6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

7. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
 
Konsultacijos:
 
Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411;

LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el. p. [email protected] , tel. (8 5) 268 8510.
 
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7469.

LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091; 

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė,el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
 
Registracija į susitikimus [email protected].
Seminaro pareiškėjams medžiaga:
 
1. Seminaro skaidrės:

2. Seminaro vaizdo įrašai:
D.U.K. (atnaujinta 2016.06.16)
 
Klausimai-atsakymai
Pateiktos paraiškos
 

Įsakymas dėl finansavimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.