spalio
25

Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2016 m. spalio 25 d., 9.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. sausio 25 d., 16.00 val. 

Kvietimo biudžetas: 13 609 095 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 500 000 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).  

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Kvietimo tinkamos išlaidos pareiškėjams: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Paraiškų pateikimo būdas: paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017-01-25 16:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017-01-25 16:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017-01-25 16:00 val.
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytas paraiškas.


Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo skelbimas. 

2. Projekto finansavimo sąlygų aprašas. Išaiškinimas dėl tinkamų finansuoti išlaidų. 

3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengta pagal Aprašo 4 priedą.

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

6. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

7. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

9. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

10. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (aktualu didelėms pramonės įmonėms). 

11. Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika (aktualu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms).
 

Konsultacijos:
Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alina Makevičienė, el. p. [email protected], tel. (8 5)  268 8513  
 
Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Seminaro pareiškėjams skaidrės:
 
Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai priemonei.

Priemonės pristatymas.
Klausimai, atsakymai ir išaiškinimai:

1. Bendri klausimai ir atsakymai.
2. Išaiškinimas dėl tinkamų išlaidų.
3. LVPA statybų ekspertų patarimai dėl leidimų.
4. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2017 m. sausio 10 d. išaiškinimas.

Pateikos paraiškos ir skirtas finansavimas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.