lapkričio
23

„Regio potencialas LT“ Nr. 1

Bendra kvietimo informacija
Kvietimo pradžia: 2018 m. lapkričio 23 d., 9:00. 

Kvietimo pabaiga: 2019 m. vasario 25 d., 24:00. 

Kvietimo biudžetas: 20 344 514 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 200 000-500 000 Eur, 35-65 proc. tinkamų išlaidų. 
 
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu. 

Kiek paraiškų gali pateikti viena įmonė: vieną. 
 
Tinkamas pareiškėjas: naujai įsikūrusios arba jau veikiančios, labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ) gamybos sektoriaus įmonės (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų įmones). 
 
Finansavimo tikslas: Paskatinti MVĮ investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Finansuojamos veiklos: Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Paraiškų pateikimo būdai:
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
 
Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.
 
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 4-721, 74 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
 
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. vasario 25 d. 24:00. 
 
Konsultacijos, teikiant paraiškas per DMS, bus teikiamos iki 2019 m. vasario 25 d. 16:00. 
 
Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS - čia.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.

Dokumentai

1. Kvietimo skelbimas. 

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).

Paraiškų teikimas per duomenų mainų svetainę

1. Prisijungimas prie DMS.

2. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.
 
 
 

Konsultacijos

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pareigas Karolis Balaišis, el. p.  karolis.balaisis@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 8500.
 
LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė, el. p. elena.karoliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7419.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. egle.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 
Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis, el. p. vaidotas.sulskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7454.
 

Seminaro medžiaga
 


Informacija publikuota 2018 m. gruodžio 18 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.