LVPA įgyvendinti projektai 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu

1. Projektas „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą“ (projekto kodas Nr. VP2-6.1-FM-01-V-01-002), projektas „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą“ (projekto kodas Nr. VP3-4.1-FM-01-V-01-003) ir projektas „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą“ (projekto kodas Nr. VP4-1.1-FM-01-V-03-001) (kartu – projektas) vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ įgyvendinimo priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“ įgyvendinimo priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ ir Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ įgyvendinant priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė - 2007 m. sausio 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d. (projektas baigtas 2015 m. spalio 31 d.);
 
Projekto vertė - 28.522.635,68  Eur (įsisavinta lėšų - 28.506.567,33 Eur); 
 
Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą LVPA priskirtų įgyvendinančiosios institucijos funkcijų vykdymą bei efektyvų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, įgyvendinant Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo, Techninės paramos veiksmų programas ir BPD programos užbaigimą. 
 
Projekto įgyvendinimas leido tinkamai atlikti pavestas ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas, daug dėmesio skirti darbuotojų kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimui, LVPA veiklos optimizavimui ir darbo efektyvumo didinimui bei užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ES struktūrinę paramą administruojantiems darbuotojams. Projekto techninės paramos lėšomis finansuotos išlaidos:
 
darbo užmokestis darbuotojams administruojantiems ES struktūrinę paramą,
kvalifikacijos kėlimas, mokymai, seminarai, skirti darbuotojams administruojantiems ES struktūrinę paramą,
patalpų nuoma, fizinė apsauga, valymas ir komunalinės paslaugos,
transporto nuoma, remontas, priežiūra, kuro įsigijimas,
kanceliarinių, biuro ir kitų prekių įsigijimas,
ryšio, pašto, duomenų teikimo ir kitų paslaugų įsigijimas, biuro įrangos nuoma,
ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto (licencijos, IT programos, kompiuteriai ir pan.) įsigijimas,
administruojamų projektų įgyvendinimo administracinė, techninė ir finansinė kontrolė (pagalba tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant patikras vietoje, įvertinant ir tobulinant turimas procedūras ir pan. išlaidos),
projektų vertinimas (vertinimo organizavimo, metodinės pagalbos ir pan. išlaidos),
renginių organizavimas ir dalyvavimas juose,
kitos išlaidos, susijusios su pagrindinėmis įgyvendinančiosios institucijos atliekamomis funkcijomis. 
 
2. Projektas „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“ (projekto kodas Nr. VP4-1.2-FM-01-V-01-005) vykdomas pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ įgyvendinimo priemonę „4VP. Informavimas ir viešinimas“. Šis projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (85 proc.) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis (15 proc.). 
 
Projekto įgyvendinimo trukmė - 2007 m. sausio 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d. (projektas baigtas 2015 m. balandžio 28 d.).
 
Projekto vertė - 621.582,48  Eur (lėšos įsisavintos pilnai).
 
Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą, administruojant Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu.
 
Projekto uždaviniai - didinti ES struktūrinės paramos žinomumą, gerinti tikslinių grupių (pareiškėjų, projektų vykdytojų, ekonominių ir socialinių partnerių, visuomenės) informuotumą apie LVPA administruojamas Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas.
 
Projekto veiklos – metinių informavimo ir viešinimo planų įgyvendinimas ir pareiškėjų bei projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas (informaciniai renginiai, mokymo renginiai pareiškėjams ir projektų vykdytojams, įvairių leidinių parengimas ir leidyba, LVPA interneto svetainės tobulinimas, dalomosios viešinimo medžiagos ir reprezentacinės atributikos gamyba).  
 
 


Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 2 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.