gruodžio
18

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 4 ir Nr. 5

Bendra kvietimo Nr. 4 informacija (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms): 
 
Kvietimo pradžia: 2019 m. gruodžio 18 d. 

Kvietimo pabaiga: 2020 m. balandžio 20 d. 
Atsižvelgiant į e.valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) sutrikimus, paraiškų teikimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. gegužės 5 d. 16 val.

Kvietimo biudžetas: 1 650 000 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma: 500 000 Eur. 

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Atrankos būdas: projektų konkursas.

Tinkamas pareiškėjas: labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės, atitinkančios Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 16.3 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.
 
Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamos finansuoti išlaidos pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnį yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti ir apskaičiuojamos Aprašo 1 lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais.
Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos.

Paraiškų pateikimo būdai: paraiška kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS). 
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-04-20 24:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-05-05 16 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-04-20 16:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-05-05 16 val.
 
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS rasite ČIA.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
Bendra kvietimo Nr. 5 informacija (didelėms įmonėms):
 
Kvietimo pradžia: 2019 m. gruodžio 18 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. balandžio 20 d. 
Atsižvelgiant į e.valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) sutrikimus, paraiškų teikimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. gegužės 5 d. 16 val.

Kvietimo biudžetas: 1 650 000 Eur. 

Dižiausia finansavimo suma: 500 000 Eur. 

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.

Atrankos būdas: projektų konkursas.

Tinkamas pareiškėjas: didelės pramonės įmonės, atitinkančios Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 16.3 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamos finansuoti išlaidos pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnį yra laikomos papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti ir apskaičiuojamos Aprašo 1 lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais.
Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos.

Paraiškų pateikimo būdai: paraiška kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS).  
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-04-20 24:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-05-05 16 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-04-20 16:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-05-05 16 val.
 
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
Kvietimų Nr. 4 ir Nr. 5 dokumentai: 
 
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3.
2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
Dalinai užpildytos paraiškos formos pavyzdys.
Kartu su paraiška turi būti pridedamas ir įgaliojimas.
3. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas. Užpildyto 4 priedo pavyzdys.
4. Automatinė pajamų skaičiavimo lentelė. 
5. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
7. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
8. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 
9. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.
10. Atestuotų auditorių sąrašas.
11. Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika.
12. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika. 
13. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
14. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
 
Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę:
Paraiškų teikimas per DMS.

Seminarų pareiškėjams medžiaga (2020.01.11)
1. ES investicijų galimybės ir ateities projekcijos atsinaujinančiai energetikai.
2. Atsinaujinanti energija Lietuvoje ir pasaulyje. 
3. Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ pristatymas.
4. Paraiškos ir jos priedų pildymas.
5. Valstybės pagalba įgyvendinant projektus. 

D.U.K.
D.U.K.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
Tel. +370 696 24365, el. p. [email protected].
 
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:
Tel. +370 682 84182, el. p. [email protected]


Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 31 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.