kovo
29

„Auditas pramonei LT“

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. kovo 29 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. gegužės 29 d.
 
Kvietimo biudžetas: 300 000,00 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 
1. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo auditui atlikti labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
2. Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo  auditui atlikti vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 18 000 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų) Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas: 
1. Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
2. Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.
 
Kvietimo tikslas:
skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.
 
Finansuojamos veiklos: energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnį yra laikomos išlaidos tyrimams, t. y. energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą).
 
Paraiškų pateikimo būdai:
Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
 
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected].  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 29 d. 24:00.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. gegužės 29 d. 16:00.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. gegužės 29 d. 16:00.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentai:
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma. 

4. Informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengtą pagal Aprašo 4 priedą.

 
7. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

8. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

9. Atestuotų auditorių sąrašas (aktualūs auditoriai įrenginiams ir technologiniams procesams). 

10. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (aktualu didelėms įmonėms). 

11. Audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal direktyvą Nr. 2012/27, gairių aprašas. 

12. Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika

13. Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika (aktualu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms). 

14. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. 

15. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. 

16. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Vaida Lapinskienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7438.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
 

Seminaro pareiškėjams skaidrės
 
1. Priemonės pristatymas.

2. Valstybės pagalbos reikalavimai.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.