rugpjūčio
30

„Eco-Inovacijos LT+“ Nr. 2

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. rugpjūčio 30 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. lapkričio 30 d.
 
Kvietimo biudžetas:  35 000 000 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 900 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų.
 
Kvietimo tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
 
Finansuojamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas: tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį yra laikomos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
2. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį yra laikomos kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos:
2.1. darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos ne anksčiau kaip vienas mėnesis iki atitinkamos technologinės ekoinovacijos, su kuria dirbs darbuotojas, pradėjimo eksploatuoti dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
2.1.1. dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;
2.1.2. kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;
2.1.3. kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos;
2.2. darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio dienas, apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. birželio 1 d. atliktu tyrimu „Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).
 
Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.

Dokumentai:
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.
     
3. Iš dalies užpildytos paraiškos formos pavyzdys.

4. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimams įvertinti (Aprašo 4 priedas). Pildymo instrukcija.

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

6. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

7. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.


Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS):
Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės)  Vaizdo įrašas.

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Priemonės pristatymas (skaidrės). Vaizdo įrašas.

Valstybės pagalbos reikalavimai (skaidrės). Vaizdo įrašas.
 

Užduoti klausimai ir atsakymai
 

Klausimų-atsakymų sesijos pareiškėjams medžiaga:
Priemonės pristatymas.
 

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7424.

LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4855. 
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected],
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.


Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 22 d.  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.