kovo
07

Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas

Bendra kvietimo informacija:
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. kovo 7 d. 

Kvietimo pabaiga: 2016 m. birželio 8 d.

Kvietimo biudžetas: 2 896 200 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 41 000 Eur, 50 proc. 

Tinkamas pareiškėjas: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Partneriai negalimi. 

Kvietimo tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti  aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

Finansuojamos veiklos:
Netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:
1. AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
2. ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams;
2. patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos;
3. išorinių konsultacinių paslaugų įsigijimas;

Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę (DMS).
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 8 d. 24:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. birželio 8 d. 16:00 val.
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimui įvertinti (5 priedas)

4. Iš dalies užpildyta paraiškos forma (aktuali nuo 2016-03-24). 

5. Projekto atitikimo sumanios specializacijos kryptims forma (teikiamas kartu su paraiška). 

6. Rezultato stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusių įmonių investicijų į netechnologines ekoinovacijas padidėjimas“ (kodas R.N.826) skaičiavimo lentelė.  
 
7. „Vienos įmonės“ deklaracijos pagal Komisijos reglamentą ES Nr. 1407/2013.

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

9. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
 
Seminaro skaidrės ir videoįrašas:
 
1. Skaidrės. 

2. Videoįrašas. 
Konsultacijos:
 
El. paštu ir registracija į susitikimą: [email protected]
 
Telefonu:

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, tel. (8 5) 268 7411. 

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, tel. (8 5) 203 4866.

LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, tel. (8 5) 268 8510.
 
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė, tel. (8 5) 268 7469.
 
D.U.K.
Klausimai  - atsakymai

Pateiktos paraiškos
 

Skirtas finansavimas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.