gegužės
06

Priemonės „Verslo klasteris LT“ kvietimas

Bendra kvietimo informacija:
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 6 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2016 m. liepos 22  d.
 
Kvietimo biudžetas: 3 600 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 320 000 Eur.
 
Tinkami pareiškėjai: 
Verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti: 
1) viena iš verslo klasterio įmonių – MVĮ;
2) verslo asociacija;
3) prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 
Galimi partneriai yra verslo klasterio nariai – MVĮ.

Kvietimo tikslas: Paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis. Šios išlaidos tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo metu;
2. verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos (Ekspertų darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. atliktu tyrimu „Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.) Projekto veikloms vykdyti (ekspertų komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos į kitą šalį (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis 2015 m. balandžio 24 d. atliktu tyrimu „Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-ir-viesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita;
3. išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų;
4. rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių išlaidos (pvz., lankstinukų, internetinės svetainės kūrimo, rinkodaros socialiniuose tinkluose, video reklamos internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos internetiniuose portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.) išlaidos);
5. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos (Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. atliktu tyrimu „Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita. Projekto veikloms vykdyti (vykdančio personalo komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos į kitą šalį (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis 2015 m. balandžio 24 d. atliktu tyrimu „Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-ir-viesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.
6. Išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.
7.  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:
a) projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta tvarka;
b) su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos. 
 
Paraiškų pateikimo būdai:
 
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 22 d. 24:00 val.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. liepos 22 d. 16:00 val. 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
 
Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas).

5. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas). 

6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
 
 
 
Konsultacijos teikiantiems paraiškas:
 
Konsultacija el. paštu: [email protected].

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai:

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 8510.
 
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. [email protected], tel. 268 7424.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091. 
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Registracija į susitikimą LVPA: [email protected]
Konsultacijos įgyvendinantiems projektus:
Projekto įgyvendinimo klausimais:
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 8510.

Projekto mokėjimo prašymų teikimo klausimais:
LVPA Mokėjimo prašymų vertinimo skyriaus l.e. p. vedėjo pavaduotoja Sandra Gylienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 0809.

Projekto viešinimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus viešųjų ryšių specialistė Aistė Skirmantienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7403.

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
 
1. Seminaro skaidrės:

Priemonės "Verslo klasteris LT" seminaro skaidrės I dalis 
Priemonės "Verslo klasteris LT" seminaro skaidrės II dalis

2. Seminaro vaizdo įrašai:

Pagrindiniai valstybės ir de minimis pagalbos reikalavimai priemonei „Verslo klasteris LT“


Priemonės „Verslo klasteris LT“ pristatymas pareiškėjams
 
Klausimų – atsakymų sesijos projektų vykdytojams medžiaga (2017-02-02):
 
Klausimų – atsakymų sesijos skaidrės.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų sąrašas.

Darbo užmokesčio forma.

Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos.

D.U.K. (paraiškų teikimo metu)
Klausimai ir atsakymai
Pateiktos paraiškos. 
 

Įsakymai dėl finansavimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.