spalio
03

„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 02

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017-10-03.
 
Kvietimo pabaiga: 2018-01-03.
 
Kvietimo biudžetas:  8 437 245 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  6 000 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai, (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai.
 
Kvietimo tikslas: siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.
 
Finansuojamos veiklos: naujų  didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų). Remiama veikla nebus finansuojama Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Kvietimo tinkamos išlaidos: papildomos investicijų į įrangą, kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, palyginti su to paties pajėgumo įprastais šilumos gamybos įrenginiais, išlaidos, t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas).
 
Paraiškų pateikimo būdas: Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2018 m. sausio 3 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. sausio 3 d. 24:00 val.

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas:
        2. 1. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (1 priedas).
        2. 2. Naudos ir kokybės vertinimo lentelė (2 priedas).
        2. 3. Patikros lapas (3 lentelė).
        2. 4. Informacija apie gautą valstybės pagalbą (4 priedas).
        2. 5. Informacija apie vastybės pagalbą projektui (5 priedas)
        2. 6. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (6 priedas)
3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma. Paraiškos pildymo pavyzdys. Infografikas, kaip užpildyti paraišką. 
4. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
5. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
7.  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
8. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika. 
9. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė.
10. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (aktualu Aprašo 26.1 ir 26.2 punktų atvejais).
11. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas (aktualu Aprašo 26.3 punkto atveju). 
12. Elektros energijos pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklės
13. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimas.

Paraiškų pateikimo per duomenų mainų svetainę instrukcija.
1. Paraiškų teikimas per duomenų DMS (skaidrės).  Vaizdo įrašas.

2. Dažniausiai užduodami klausimai.

3. Įgaliojimo pavyzdys.

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Priemonės pristatymas.

Valstybės pagalbos reikalavimai.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

 LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. [email protected],  tel. (8 5)   268 7453. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected],
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.


Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 3 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.