kovo
07

„DPT pramonei LT+“ Nr. 2

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. kovo 7 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. birželio 21 d.
 
Kvietimo biudžetas: 26 535 472 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  2 900 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas: 
labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų informaciją. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu).
 
Kvietimo tikslas:
paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – didelio poveikio technologijas (toliau – DPT) labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) gamybos procesuose.
 
Finansuojamos veiklos:
DPT diegimas Lietuvos Respublikos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų (produkcijos) (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų DPT (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos;
2. darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis DPT, darbo užmokestis.
 
Paraiškų pateikimo būdai:
paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną.

Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija
 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 21 d. 24:00 val.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. birželio 21 d. 16:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. birželio 21 d. 16:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų

Dokumentai:
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Paraiškos forma. Pavyzdinė paraiškos pildymo forma. Paraiškos pildymo instrukcija. 

4. Informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengtą pagal Aprašo 4 priedą.

5. Verslo planas. Verslo plano finansinė dalis. 

 
 
9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

10. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

11. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė". 

12. Europos Komisijos darbo grupės 2010 m. spalio 28 d. patvirtinta "Europos konkurencingumo ataskaita 2010". 

13. Europos Komisijos didelio poveikio technologijų ekspertų darbų grupės teminė pažangių gamybos sistemų ataskaita. 

 

16. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. 

17. Europos Sąjungos baltijos jūros regiono strategija.

Seminaro pareiškėjams medžiaga:

Skaidrės:

Priemonės „DPT pramonei LT+“ pristatymas.

Valstybės pagalbos reikalavimai priemonei"DPT pramonei LT+“.

Vaizdo įrašai:

Priemonės „DPT pramonei LT+“ pristatymas.

Valstybės pagalbos reikalavimai priemonei „DPT pramonei LT+“ (ruošiama).

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Balaišis, el. p.     [email protected],  tel. (8 5) 268 8500.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Klausimai ir atsakymai
 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.